Flest forskere og faglig personale i akademia kommer fra Europa. Nesten en av fire har bakgrunn fra Asia.

Hver tredje forsker i norsk akademia er innvandrer

Men få barn av innvandrerforeldre blir forskere.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå kommet med tall som viser hvor stor andel av alle forskere og faglig personale ved norske universiteter, forskningsinstitutter, høyskoler og helseforetak som i 2021 var innvandrere. Forskere i næringslivet er ikke inkludert i tallene.

Flest kom fra Europa. Nesten en av fire hadde bakgrunn fra Asia.


Bare 270 norskfødte

Nesten 12.750 innvandrere jobbet i norsk akademia i 2021. Dette utgjorde 32 prosent av alle ansatte.

Innvandrere i Norge

  • Innvandrere: 877.000 personer (16 prosent av befolkningen)
  • Norskfødte med to innvandrerforeldre: 214.000 personer (3,9 prosent av befolkningen)

Samtidig var det bare 270 norskfødte barn av to innvandrerforeldre som jobbet som forskere. Dette utgjorde bare 0,7 prosent av alle ansatte.

Blant studentene i høyere utdanning var til sammenligning 4,4 prosent norskfødte med innvandrerforeldre. Kanskje vil det føre til at andelen norskfødte med innvandrerbakgrunn som blir forskere, kommer til å øke.

Fra Tyskland og Sverige

Over 60 prosent av forskerne med innvandrerbakgrunn kom fra Europa, aller flest fra Tyskland og Sverige.

Blant forskere med bakgrunn fra Asia kom flest fra Kina, India og Iran, viser SSB sine tall.

Rundt halvparten av alle forskere innenfor naturvitenskap og teknologi i Norge er innvandrere.

Rundt en av fire forskere innenfor medisin og helsefag har innvandrerbakgrunn. Det samme er tilfelle innenfor samfunnsfag og humaniora.

Kommer med høy utdanning

Nesten 80 prosent av forskerne med innvandrerbakgrunn, har kommet til Norge med høyere utdanning fra utlandet. Vanligvis har innvandrerne som kommer hit for å jobbe i akademia, en mastergrad eller en doktorgrad.

Mange går inn i midlertidige jobber og «lavere» forskerstillinger som stipendiat eller postdoktor.

Hele 71 prosent av alle postdoktorer i Norge var innvandrere i 2021.

Kilde:

SSB: «Hver tredje forsker i norsk akademia er innvandrer», 6. mars 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS