Transport er et av de yrkene mange overkvalifiserte innvandrere jobber i.

Mange innvandrere har jobber de er overkvalifisert for

Rundt 40 prosent jobber i yrker med lavere krav til kompetanse enn utdanningen deres tilsier.

Manglende bruk av kompetanse i arbeidsmarkedet er et problem for samfunnet.

Og dette gjelder i langt større grad innvandrere enn resten av befolkningen.

Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 42 prosent i 2015 og har endret seg lite de siste seks årene. For befolkningen ellers har andelen vært rundt 14 prosent i hele denne perioden.

Butikker og transport

Særlig i butikker, hoteller, restauranter og transport er det mange jobber som ikke har krav til høyere utdanning.

Det er også her vi finner vi den høyest andelen overkvalifiserte innvandrere, med 70 prosent. Dette viser tall fra 2021.

Det er også i disse yrkene at lønna er lavest. Det viser en rapport fra SSB fra 2021.

Tjener mindre enn andre

Innvandrere som er overkvalifiserte i jobben, har et betydelig lavere lønnsnivå enn de med høyere utdanning som ikke er det. Dette viser den nye statistikken fra SSB.

Overkvalifiserte innvandrere tjener også mindre enn overkvalifiserte i resten av befolkningen.

For innvandrerne som ikke er overkvalifiserte, er det derimot liten forskjell mellom lønna til høyt utdannede og befolkningen ellers. Dette gjelder om de jobber i samme yrke.

Botid har mye å si

Blant dem med botid under ti år var i gjennomsnitt 54 prosent overkvalifiserte i perioden 2015–2021. Andelen var 30 prosent for de som hadde bodd i Norge i mer enn ti år.

For innvandrere fra EU-området med botid over ti år har tallet økt mest. I 2015 var 19 prosent overkvalifisert for jobben.

I 2021 var tallet 30 prosent. I de fleste andre grupper har andelen vært stabil eller redusert i perioden.

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det vanskeligere for innvandrere å få seg en jobb som passer kvalifikasjonene?

En studie forskning.no skrev om i 2021 kan tyde på at problemene kanskje sitter i bedriftene som skal ansette dem, ikke hos innvandrerne selv.

De fant nemlig at bedrifter ikke stoler på kompetansen til innvandrere med høy utdanning. De setter spørsmålstegn ved attestene og språkkunnskapene – og de tror at de er mindre effektive.

Bør undersøke egne holdninger

De som ansetter i bedrifter, må undersøke egne holdninger. Det mener en av forskerne bak studien, professor Annette Risberg ved Høgskolen i Innlandet.

De bør spørre seg: Hva er grunnen til at de ikke våger å ta steget å ansette en høykompetent innvandrer?

Innen mange bransjer og områder mangler vi kvalifisert arbeidskraft. Det gjelder i hele Europa. Men arbeidskraften finnes innen egne grenser. Derfor må bedriftene tenker nytt, sier hun i intervjuet.

– Det er normalt å være redd og usikker for det ukjente, men det er lurt å åpne seg litt. Organisasjoner vinner nemlig på å ha en mer mangfoldig arbeidskraft.

(Saken er oppdatert kl.1300 24. juni 2022.)

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Fredrik Steinrem Edelmann og Ole Villund: Hvor mange innvandrere er overkvalifisert? Artikkel på SSB, 23. juni 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS