Bi-gjerder holder elefanter unna

Bikuber kan holde elefanter unna åkeren og redusere konflikter på landsbygda i Afrika.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En av bøndene, kjent som Pastoren, i landsbyen Chumviyere, inspiserer en av de hengende bikubene som inngår i et av bi-gjerdene. (Foto: Save the Elephants)

Flere land i Afrika opplever en økning i antall elefanter. Det fører til konflikter med folk i områdene der elefantene oppholder seg.

Kenya er at av landene der det prøves ut nye metoder for å hindre at elefantene tar seg inn på dyrka mark og spiser og ødelegger avlinger.

Et forsøk som pågikk over to år i landsbyer i det nordlige Kenya utnyttet elefantenes frykt for bier.

Liker ikke

Afrikanske elefanter liker ikke bier, og det er kjent at de unngår akasietrær der bier har bygd bol.

De løper dessuten når det kommer en bisverm.

Bier kan ikke stikke gjennom voksen elefanthud, men det antas at de kan være plagsomme å få i øynene og enda verre om de roter seg inn i snabelen.

Elefantunger kan være mer sårbare for bier enn voksne.

Se video på nettsidene til biologen Lucy E. King ved Oxford University som viser hvordan en elefantflokk rømmer når de hører lyden av en bisverm.

Forskere mener til og med at elefantene har spesielle varsellyder som de bruker for å varsle resten av flokken om den flygende trusselen.

Denne bi-frykten er nå forsøkt utnyttet i et forsøk med bi-gjerder.

Hengende bikuber

Gjerdene er utformet med hengende bikuber plassert på stolper på hver tiende meter. Kubene er bundet til hverandre med en vaier som gjør at de settes i bevegelse når elefanten prøver å passere.

Dermed alarmeres biene, som tar til vingene.

Vaieren er løst festet, slik at den skal løsne dersom elefantene presser på. Dette for å unngå at elefantene skal rive med seg alle bikubene dersom de virkelig vil gjennom.

Ideen er ikke helt ny, men den har nå vært prøvd ut i stor skala.

Prøvd ut

I løpet av forsøksperioden var turkana-folket i de to landsbyene der forsøket pågikk, rammet av både tørke og etnisk uro. Fra 2009 til 2010 fikk man imidlertid prøvd systemet fullt ut.

Noen av åkrene var beskyttet av bi-gjerder, andre med tradisjonelle barrierer bygd av tornekratt.

Det ble registrert 45 forsøk fra enkeltdyr eller grupper av elefanter på å ta seg inn på åkrene til de to landsbyene. I 32 tilfeller greide elefantene å komme seg inn på åkeren.

I samtlige av disse tilfellene, unntatt ett, passerte elefantene gjennom tornekratt-barrierene.

I det ene tilfellet da en elefant gikk gjennom bi-gjerdet dreide det seg om en enslig hannelefant som raskt ble jaget ut av bonden.

Stopper

Spor viste at elefantene i en rekke tilfeller gikk opp til bi-gjerdene og stanset. De kunne gå inn til gjerdet, men stoppe på én eller to meters hold og deretter snu.

I et par tilfeller gikk elefantene langs hele bi-gjerdet til det tok slutt og tok seg deretter inn i åkeren gjennom tornekratt-barrieren som startet der bi-gjerdet stanset.

Forskerne konkluderer med at elefantene ikke ønsket å gå i nærkontakt med biene og at bi-gjerdende virket etter hensikten.

Bikubene beskytter mot elefanter i åkeren og gir dessuten tilleggsinntekt for bøndene. (Foto: Save the Elephants)

Bi-inntekt

Forsøket, som er gjennomført i samarbeid med organisasjonen Save the Elephants og internasjonale givere, er omtalt i en artikkel i tidsskriftet African Journal of Ecology.

Hele forskerteamet er tilknyttet organisasjonen Save the Elephants.

Ved siden av å beskytte maisavlingene på åkeren ga bi-gjerdene en velkommen ekstrainntekt til bøndene ved at de fikk honning som kunne selges.

Noe av honningen ble riktignok spist av et afrikansk dyr som er en kløpper i få tak i honning, nemlig honninggrevlingen.

Løsningen ble å kle stolpene som holder bikubene oppe med ekstra metallbeslag slik at grevlingen ikke kunne klatre opp.

Øker

I Kenya har antall elefanter økt de to siste tiåra, men ulovlig jakt er en trussel. Bønders ønske om å beskytte livsgrunnlaget sitt kan være en av drivkreftene bak ulovlig jakt.

Derfor ønsker mange å hindre konflikter mellom elefanter og landbruket.

Ved siden av vakthold og elektriske gjerder – og mer kreative forsøk som kinaputter og gjerder innsmurt med irriterende chilipepper – kan bi-gjerder kan være ett av flere verktøy bøndene kan bruke.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om bi-gjerdene vil virke etter hensikten dersom alle jorder i en landsby er beskyttet på denne måten.

Vil elefantene da dra av gårde til et annet sted, eller blir de bare modigere og bestemmer seg for å bryte gjennom også bi-gjerdene?

I tørkerammede områder vil det også i perioder være vanskelige for biene å finne mat, siden de er avhengige av ville planter som blomstrer.

Se oppskriften på hvordan bygge et bi-gjerde mot elefanter her (pdf åpnes automatisk).

Referanse:
Lucy E. King, Iain Douglas-Hamilton og Fritz Vollrath: ”Beehive fences as effective deterrents for crop-raiding elephants: field trials in northern Kenya,” African Journal of Ecology, publisert online 5. juli 2011

Powered by Labrador CMS