Angriper flere år på rad

De siste årene har vi sett betydelige angrep av heggspinnmøll flere steder i Sør-Norge. Tidligere har man trodd at det går 10-12 år mellom hvert angrep, men nå viser det seg at samme tre kan bli angrepet flere år på rad.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Spinn av heggspinnmøll. (Foto: Morten Günther)

- Heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella) har store bestander med 10-12 års mellomrom, forteller forskningssjef Trond Hofsvang ved Bioforsk Plantehelse.

I slike år kan heggetrærne bli fullstendig dekket av gråhvitt spinn, bladene spises opp og etter kort tid står trærne ribbet tilbake. Bestanden av heggspinnmøll bygger seg raskt opp, men vanligvis bryter den like raskt sammen igjen etter ett eller to år på topp.

Figuren under viser den gjennomsnittlige årlige fangsten av heggspinnmøll i en lysfelle over en periode på 25 år.

Figuren viser gjennomsnittlig årlig antall heggspinnmøll fanget i en lysfelle 1984-2008.

Nylig har Bioforsk Plantehelse mottatt meldinger om at samme heggetre er angrepet både tre og fire år på rad.

- Om dette er en ny utvikling som skiller seg fra de tradisjonelle svingningene eller om det bare er et siste sprell fra larvene før det endelige sammenbruddet av bestanden, er vanskelig å si, sier Hofsvang.

Et heggetre tåler angrep av heggspinnmøll. Vanligvis skyter heggen nye grønne skudd allerede i juli/august, selv om det ble fullstendig snauspist av heggspinnmøllet i mai/juni.

- Om enkelte trær kan bli noe svekket etter angrep tre eller fire år på rad, er mer usikkert, fortsetter Hofsvang.

Innhylles i spøkelsesaktig spinn

Voksen heggspinnmøll. (Foto: Sverre Kobro)

Larvene av heggspinnmøll lever i store kolonier omgitt av et hvitt spinn. Ved sterke angrep vil hele treet bli innhyllet i spinnet, og det ser svært dramatisk ut.

Dersom konkurransen om matfatet blir for stor, og det blir for lite grønne blader igjen på heggen, kan larvene forflytte seg videre.

I slike tilfeller kan også vegetasjonen under treet, nærstående bærbusker osv. spinnes inn. Det finnes til og med eksempler på at hagemøbler, sykler og deler av hus kan dekkes av spinn.

Det meste av annen vegetasjon får imidlertid stå i fred, ettersom hegg er og blir vertsplante for heggspinnmøllet.

Mot slutten av juni forpupper larvene seg inne i spinnet, og den voksne sommerfuglen klekker i store mengder i august. Heggspinnmøll har bare en generasjon i året.

Solflekkaktiviteten påvirker bestanden

"Sommerfuglbestander påvirkes av solflekker på sola. (Foto: SOHO)"

- Flere andre sommerfugler oppviser tilsvarende bestandssvingninger, forteller forsker Sverre Kobro ved Bioforsk Plantehelse.

Også disse har en topp med 10-12 års mellomrom. Eksempler på slike arter er to andre spinnmøll, rognespinnmøll på rogn og eplespinnmøll på eple, frostmålere på diverse lauvtrær og fjellbjørkemåler på fjellbjørk.

- Det synes faktisk å være en sammenheng mellom solflekkaktiviteten og bestanden av disse sommerfuglartene. Sommerfuglene er mest tallrike når solflekkaktiviteten er lav, sier Kobro.

Lav solflekkaktivitet reduserer ozonlaget i atmosfæren, noe som medfører økt innstråling av UV-lys til jorda. UV-stråling er skadelig for trærne og disse må derfor produsere forsvarsstoffer for å beskytte seg.

Dette er energikrevende og kan gå på bekostning av plantenes kjemiske forsvar mot insekter. For trærne er det viktigere å beskytte seg mot UV-stråler enn insektgnag, fordi UV-stråler er farligere, forteller Kobro.

I perioder med høy solflekkaktivitet er UV-strålingen lavere og trærne kan i stedet prioritere å beskytte bladene mot insektlarver.

I følge bladet Forskning har solflekkaktiviteten vært ekstremt lav både i 2008 og 2009. For å finne et år med færre solflekkobservasjoner må vi helt tilbake til 1913.

Kanskje kan dette være årsaken til at bestanden av heggspinnmøll fortsatt synes å holde seg høy i enkelte områder?

Lenke:

Les mer om heggspinnmøll i Plantevernguiden.

Powered by Labrador CMS