Svartelistet, men ikke uønsket

I morgen offentliggjør Artsdatabanken en ny oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge og hvilken økologisk risiko disse utgjør. Men de svartelistede artene er ikke automatisk uønsket i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis) er en fremmed art i Norge og står på svartelista. (Foto: Arnstein Staverløkk/NINA)

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale.

Felles for fremmede arter i Norge er at de på en eller annen måte har hatt hjelp av oss mennesker for å komme hit.

12. juni offentliggjør Artsdatabanken rapporten Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. Her har 48 eksperter vurdert hvor stor økologisk risiko de fremmede artene utgjør i norsk natur.

Dette innebærer vurderinger av artenes evne stil å spre seg og hvilken effekt de har på stedegne arter og naturtyper.

De artene som har høyest økologisk risiko blir plassert i to kategorier: «Svært høy risiko» og «Høy risiko». Det er artene i disse to kategoriene som utgjør svartelista.

Kunnskapsgrunnlag for forvaltningen

Svartelista er en oversikt over fremmede arter som har høy eller svært høy økologisk risiko i norsk natur. Den er derimot ikke en oversikt over fremmede arter myndighetene ønsker å bekjempe eller iverksette andre tiltak mot.

Risikovurderingene sier heller ingenting om hvilke tiltak som eventuelt kan eller bør gjennomføres for å redusere risikoen knyttet til artene som er vurdert.

- Artsdatabanken ikke har noen roller i forvaltningen av fremmede arter, og tar derfor ikke stilling til om en fremmed art er ønsket eller uønsket i Norge. Dette er et spørsmål relevante myndigheter må ta stilling til, sier direktør Ivar Myklebust.

Han legger til at Artsdatabankens oppgave i forhold til fremmede arter er å vurdere den økologiske risikoen knyttet til disse artene og å føre oversikt over hvilke som er påvist i Norge.

- Et viktig formål med alle Artsdatabankens produkter og tjenester er å være et kunnskapsgrunnlag for forvaltningen. Dette gjelder også «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012», sier Myklebust.

Powered by Labrador CMS