Billeentusiaster forener seg

Da forslaget om å etablere en felles forening for alle billeinteresserte i Norden ble lansert på nettstedet BeetleBase, lot ikke responsen vente på seg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mest interessante funnet under oppstartsmøtet for Nordic Coleoptera Group var kanskje denne snutebillen, en Hypera fornicata, som i tilfelle er ny for Norge. (Foto: Christoffer Fägerström)

BeetleBase

BeetleBase er et billenettsted med diskusjonsforum og en oppdatert artsliste for alle de nordiske og baltiske landene.

Siden oppstarten i begynnelsen av 2009, har BeetleBase hatt som mål å utveksle kunnskap og annen nyttig informasjon om biller med billeinteresserte i de nordiske land.

Ved å søke frem en art får en blant annet opp synonymer, utbredelseskart i Norden, bilder og artikler.

Artsprosjektet

Hvert år finansierer Artsprosjektet flere kartleggingsprosjekter som er rettet mot dårlig kjente arter og artsgrupper i Norge.

Fra 2011 støtter Artsprosjektet også workshops, seminarer og konferanser. Et av de workshopene som fikk støtte, var oppstartsmøtet til Nordic Coleoptera Group.

Det var stor entusiasme å spore hos de seksten billeinteresserte som var med på å etablere Nordic Coleoptera Group (NCG) i sommer.

At et slikt samarbeid kan bære frukter, beviste de allerede fra første stund: Billeentusiastene fant flere rødlistete og sjeldne arter under det tre dager lange oppstartsmøtet.

– Hovedproblemet med å være interessert i biller og andre innsektgrupper, er at det er forsvinnende få likesinnede i ens nærområde. Med foreningen blir nettverket sterkere og avstanden mellom de billeinteresserte mindre, sier Stefan Olberg, styremedlem i NCG.

Billemiljøet i Norge er lite, men aktivt. Bare i løpet av den siste 10-årsperioden er det registrert over 10 nye arter i snitt per år. Antallet norske billearter er nå oppe i 3539, og i tillegg kommer noen innførte arter.

– For å forvalte denne artsgruppen på en forsvarlig måte trenger vi flere interesserte folk som samler inn og bestemmer biller. I så måte er BeetleBase og NCG to meget viktige redskap, sier Olberg.

Billejakt i billemekka

Frya i Gudbrandsdalen ble vurdert som et egnet sted for oppstartsmøtet i NCG. Det var slettes ikke tilfeldig: Stedet ligger forholdsvis sentralt i Norden og byr samtidig på mange spennende lokaliteter for biller.

Jan Schreiber og Hallvard Holtung håver langs E6. (Foto: Stefan Olberg)

Hovedmålet med møtet var imidlertid å fastsette vedtekter og velge et styre for de to neste årene.

– På kveldstid jobbet vi med styresammensetning og vedtekter, og det ble også tid til flere foredrag. På dagtid oppsøkte vi mange fine tørrbakker, beitemark og enger, løvskog, sandtak, fjellvegetasjon, dammer og vann på jakt etter biller, forteller Olberg.

Ny art for Norge?

Resultatet av jakten er foreløpig 247 arter. Men, ikke alt innsamlet materiale er artsbestemt enda, så det forventes flere arter etter hvert.

Flere av disse var rødlistete biearter og de fant hele atten rødlistete billearter. Blant annet fant de en god bestand av den sterkt truete Ebaeus lapplandicus i familien blærebiller i de bratte tørrengene.

Av rødlistete arter var også flere nye for Oppland: snutebillen Tychius polylineatus, kjent fra Fornebulandet og noen gamle funn fra Oslo, Akershus og Buskerud, og kortvingen Scopaeus sulcicollis, kjent fra Kviteseid og Seljord i Telemark og Akershus.

Det som kan karakteriseres som det mest interessante funnet var imidlertid en snutebille som med stor sannsynlighet er en Hypera fornicata, og som i så tilfelle er ny for Norge.

En oversikt over lokalitetene og artene som ble registrert under billejakten, ligger på NCG sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS