– Mange jordmødre har ikke hatt noe trening i hvordan de kan spørre gravide kvinner om de blir utsatt for vold, sier forsker og jordmor Mirjam Lukasse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Jordmødre ikke trent i å spørre om vold

Overgrep gir flere uplanlagte svangerskap. Det har igjen sosiale, økonomiske og helsemessige konsekvenser. Men hvem skal avdekke volden?

Rundt 27 prosent kvinner i Norge har opplevd vold i nåværende eller tidligere parforhold, ifølge tall fra Norsk institutt for by- og regionforskning

Høsten 2014 kom Helsedirektoratet med en nye faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen om hvordan de kan avdekke vold. Der anbefales jordmødre rutinemessig å spørre alle gravide om vold.

– Mange jordmødre har ikke hatt noe trening i hvordan de kan spørre gravide kvinner om de blir utsatt for vold, sier forsker og jordmor Mirjam Lukasse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For den voldsutsatte kvinnen kan det være første gangen hun får dette spørsmålet fra noen som vil hjelpe. Samtalen om vold er ikke alltid så lett å få til.

– For eksempel hvis kvinnen kommer med sin partner eller har med seg tolk, sier Lukasse.

– Selv om tolken har taushetsplikt, er det ikke sikkert kvinner som blir spurt, stoler på at tolken holder taushetsplikten, sier hun.

Selv underviser hun vordende jordmødre om hvordan en slik samtale kan foregå. Det siste året har dette blitt en del av jordmorutdanningen.

– Temaet krever tid og kunnskap om hva man bør gjøre i de tilfellene det avdekkes vold og overgrep, påpeker hun.

Dobbelt så stor risiko

Sammen med forskere fra seks europeiske land har Lukasse undersøkt om det kan være en sammenheng med opplevde overgrep og ikke planlagte svangerskap.

Svangerskap som ikke er planlagte, kan ha sosiale, økonomiske og helsemessige følger. Det er gjerne større sannsynlighet for depresjon i slike svangerskap. Tidligere forskning har vist at flere gravide fortsetter å røyke og drikke alkohol. Enkelte kommer ikke i gang med svangerskapsomsorg eller andre helsefremmende tiltak, som å ta folinsyre.

Ifølge en studie hvor 7200 gravide kvinner fra Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Island og Estland deltok, har voldsutsatte kvinner betydelig større risiko for å ha et uplanlagt svangerskap.

Dersom kvinnen nylig har vært utsatt for overgrep, er det dobbelt så stor risiko for at svangerskapet ikke er planlagt, viser resultatene. Med overgrep menes da alle former for overgrep – emosjonelt, fysisk og seksuelt.

Stilte spørsmål om svangerskapet

Blant dem som svarte i spørreundersøkelsen i den nye studien til Lukasse, var 2500 norske kvinner som gikk til vanlig svangerskapskontroll. De svarte på forskjellige spørsmål om fødselsangst, hendelser i livet og overgrep.

I studien kom det frem at hver femte kvinne som jordmoren møter, ikke har planlagt svangerskapet. Det kan skyldes at prevensjonen ikke fungerte eller ikke ble brukt.

Et sensitivt tema

Forsker og jordmor Mirjam Lukasse. (Foto: Benjamin A. Ward, HiOA)

– Det er viktig at kvinnen følges opp dersom hun svarer at hun blir utsatt for vold, fremhever Lukasse.

– I noen tilfeller kan det være lettere å spørre kvinnen om hun noen ganger er redd hjemme, istedenfor å spørre direkte om hun blir utsatt for overgrep. Kvinnen må kanskje bli spurt ved flere anledninger før hun tør å svare.

– Bare det å få sette ord på det hun opplever, kan være til hjelp. Noen ganger kan en samtale være en bevisstgjøring som kanskje fører til endringer, sier hun.

Hun tror kvinner også kan være mer villig til å gjøre endringer i livet sitt når hun er gravid. Spesielt førstegangsfødende.

– Kanskje tenker hun etter hvert at hun ikke kan fortsette å ha det slik.

Referanse:

Lukasse mfl: Pregnancy intendedness and the association with physical, sexual and emotional abuse – a European multi-country cross-secional study. BMC Pregnancy and Childbirth, mai 2015, doi: 10.1186/s12884-015-0558-4.

Powered by Labrador CMS