Koronasmitte kan spre seg alarmerende raskt og mye i et kontorlokale der ansatte sitter tett sammen over lang tid, viser en studie fra Sør-Korea. Studien bekrefter at hvor lang tid man tilbringer sammen med andre, spiller en viktig rolle for smitteoverføring.
Koronasmitte kan spre seg alarmerende raskt og mye i et kontorlokale der ansatte sitter tett sammen over lang tid, viser en studie fra Sør-Korea. Studien bekrefter at hvor lang tid man tilbringer sammen med andre, spiller en viktig rolle for smitteoverføring.

Slik smittet korona på kontoret

Koreanske forskere har sett på hvordan viruset kan spre seg raskt i en kontorbygning. Viktigst for smittespredningen var antakelig kort avstand mellom kolleger – over lang tid.

Mange jobber i dag på kontorer sammen med andre.

Kontorlandskap er blitt vanlig over hele verden og det er nettopp et slikt jobbmiljø denne koreanske studien har sett nærmere på.

Både Norge og flere andre land åpner nå opp deler av samfunnet. Flere skal på jobb. Da øker kanskje muligheten for smittespredning.

Sør-Korea som eksempel

Sør-Korea er et av landene som har klart seg best gjennom koronakrisen og framstår nå som et mønster for andre. Strategien koreanerne har brukt er omfattende testing av folk – og å slå raskt og kraftig til dersom det oppdages smittespredning.

Det er Koreas senter for sykdomskontroll (KCDC) som rapporterer om resultatene fra en studie der forskere har gransket en hendelse i begynnelsen av mars.

Da ble 97 ansatte i et kontorbygg i sentrum av hovedstaden Seoul smittet. Disse personene utgjorde 8,5 prosent av alle som hadde oppholdt seg i bygningen.

Bortsett fra fire personer, så utviklet samtlige symptomer på covid-19-sykdom. Dette er færre symptomfrie enn det som er påvist i noen andre studier.

Denne studien har sett nærmere på hvorfor det var disse 97 personene som ble smittet og ikke de over tusen andre personene som oppholdt seg i samme kontorbygning.

Karantene og testing

Den 9. mars ble smitten oppdaget i det store kontorbygget.

Hele bygningen ble umiddelbart avstengt, i tråd med de strenge koreanske smitteverntiltakene. Alle som fikk påvist smitte ble straks isolert.

I tillegg ble alle personer som noen av de 97 smittede hadde vært i kontakt med, satt i karantene i 14 dager og testet to ganger.

Ved å spore mobildata fant myndighetene fram til samtlige som hadde vært i nærheten av det store kontorbygget i mer enn fem minutter. Over 16 000 personer mottok en tekstmelding med beskjed om å teste seg umiddelbart og holde avstand til andre.

Satt nær hverandre over lang tid

Det viste seg at hele 94 av de 97 personene som testet positivt på covid-19, hadde vært på jobb i et callsenter i 11. etasje i bygningen.

I denne etasjen var så mange som 43,5 prosent av 216 arbeidstagere blitt smittet.

Den store kontorbygningen åpner for at mange ansatte kan komme i fysisk kontakt med flater berørt av smittede personer, for eksempel i inngangsområdet og når de trykker på heisknapper. Likevel later lite smitte til å ha spredt seg på denne måten.

Smitten spredte seg i stedet først og fremst blant ansatte som satt tett inntil hverandre over lang tid inne på callsenteret.

På de blå plassene satt det smittede ansatte i det åpne kontorlandskapet. Flertallet hadde lenge sittet nær hverandre i samme del av lokalet.
På de blå plassene satt det smittede ansatte i det åpne kontorlandskapet. Flertallet hadde lenge sittet nær hverandre i samme del av lokalet.

Forskerne bak studien mener at studien deres viser hvor eksepsjonelt smittsomt SARS-CoV-2-viruset kan være i trange kontorlokaler.

De skriver også at «varigheten av interaksjonen (kontakten) sannsynligvis var en hovedfaktor bak videre spredning av SARS-CoV-2.»

Tid later til å være viktig

Når både Norge og andre samfunn nå åpner etter å ha holdt koronastengt, er mange bekymret for mer smittespredning.

Denne studien fra Seoul i Sør-Korea viser altså at smitte kan spre seg raskt på kontorer der ansatte sitter tett sammen. Den forteller også at få andre enn de som var tett på smittede personer over et lengre tidsrom, pådro seg smitte.

Hvor lenge man oppholder seg i nærheten av en smittet later altså til å være en avgjørende faktor.

Referanser og kilder:

Shin Young Park m.fl: «Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea», EID Journal. Artikkelen.

Sean Flemming: «COVID-19: How an office outbreak in South Korea shows that protecting workers is vital for relaxing lockdown», nettartikkel hos World Economic Forum, 4. Mai.

Powered by Labrador CMS