Forskere fant koronavirus i pasientenes avføring.

Hvilke kroppsvæsker kan inneholde koronavirus?

Vanlige tester påviser koronaviruset i prøver fra slim i svelget. Men viruset kan også finnes i andre stoffer fra kroppen.

Forskere fra Kina har nå gått igjennom prøver fra rundt 200 pasienter med Covid-19 fra tre ulike sykehus, tatt mellom 1 januar og 17. februar.

Igjennom hele sykdomsforløpet var det tatt prøver av blod, avføring, urin, slim fra nesen og slim hostet opp fra lungene. Hos pasientene med svært alvorlig sykdom var det også tatt prøver fra lungene.

Virus i slim og avføring

Resultatene viste at prøvene tatt fra lungene oftest inneholdt virus, med opphostet slim og neseslim som nummer to og tre. En tredel av prøvene fra svelget inneholdt virus. Men det gjaldt faktisk også i avføring.

Til sammenligning inneholdt bare én prosent av blodprøvene virus. Og det ble ikke funnet virus i en eneste urinprøve.

Kan kanskje smitte igjennom avføring

Dette antyder altså at sykdommen kan smitte igjennom avføring, skriver Wenling Wang fra National Institute for Viral Disease Control and Prevention i Kina og kollegaene hennes.

Det kan også bety at leger kan få sikrere svar på om en person er smittet, ved å ta prøver fra flere steder på kroppen.

Wang understreker at studien har svakheter. Prøvene fra noen steder på kroppen var for eksempel bare tatt av relativt få av pasientene. Her trengs det altså flere studier.

Referanse:

Wenling Wang, m.fl., Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens, JAMA Network, mars 2020.

Powered by Labrador CMS