Disse sykehusarbiederne jobber på Jinyintan-sykehuset i Hubei-provinsen med pasienter med koronavirus. Bildet er fra 13. februar, og pasienter fra dette sykehuset var med i den nye undersøkelsen.

Kinesiske forskere har funnet flere risikofaktorer hos pasienter som dør av korona-viruset

Kinesiske forskere har sett på risikofaktorer hos 191 alvorlig syke korona-pasienter som ble lagt inn på sykehus i Wuhan-området. 54 av disse døde på sykehuset. Forskerne fant også at en av pasientene var smittsom i 37 dager.

Pasientene som er med i undersøkelsen ble lagt inn i løpet av januar på to forskjellige sykehus i Wuhan-provinsen.

En kinesisk forskergruppe har publisert en ny studie i tidsskriftet The Lancet, hvor de går gjennom sykdomsbilde for disse pasientene, og prøver å identifisere mulige risikofaktorer hos de som ble alvorlig syke.

I tillegg kommer forskerne fram til at det er noen risikofaktorer som kan måles når pasientene blir lagt inn på sykehus, som kan henge sammen med større risiko for å dø på sykehuset senere.

– Det er veldig fint at det kommer slike studier så raskt, sier Rebecca Cox til forskning.no. Hun er professor ved Universitetet i Bergen og leder Influensasenteret.

– Dette kan gi en antydning om hvilke pasienter vi skal være mest observante på, sier Cox.

Alder og andre medisinske problemer

De 54 pasientene som døde på sykehus hadde en snittalder på 69 år. Snittet på hele gruppen med 191 alvorlig syke pasienter var 59, men sykdommen gikk hardest utover de eldre.

Nesten 70 prosent av pasientene som døde hadde andre medisinske problemer i tillegg. Opp mot halvparten hadde høyt blodtrykk, og rundt en tredjedel hadde diabetes. En fjerdedel hadde forskjellige varianter av hjertesykdom.

– Dette er litt som forventet, siden disse pasientene er i risikogruppen, sier Rebecca Cox.

Pasientene som er tatt med i studien var mellom 18 og over 80 år gamle, og snittet på de som overlevde og ble skrevet ut var 51 år. Høy alder er altså en risikofaktor, ifølge den nye forskningen.

Blodforgiftning

Forskerne har undersøkt mange forskjellige medisinske sammenhenger, og blodforgiftning, også kalt sepsis, i sammenheng med korona-infeksjon var en av de sterkeste.

Sepsis er en overreaksjon av immunforsvaret i møte med en form for infeksjon. Det kan være svært farlig, siden organene kan begynne å svikte.

Forskerne fant ut at pasienter som hadde indikasjoner på blodforgiftning da de ble lagt inn på sykehuset hadde en større risiko for å dø på et senere tidspunkt, sammenlignet med de som ikke hadde det.

Rebecca Cox forklarer at pasientene kan ha fått sepsis av en kombinasjon av Covid-19 og en underliggende sykdom eller helsekomplikasjon, men understreker at det ikke er hennes fagfelt.

Sepsis blir blant annet undersøkt med det som kalles en SOFA-vurdering (Sequential Organ Failure Assessment score), som gir oversikt over hvor godt eller dårlig organene til en pasient fungerer.

Så en høyere SOFA-score ved sykehusinnleggelse kan bety at pasienten har større risiko for å dø senere av sykdommen, ifølge denne studien.

Hele 59 prosent av de 191 alvorlig syke fikk sepsis mens de lå på sykehuset med korona-viruset, og alle som døde av viruset hadde sepsis.

Sepsis var altså en svært vanlig komplikasjon blant disse pasientene, og det kan være forårsaket av korona-infeksjonen, ifølge artikkelen. Men foreløpig vet ikke forskerne hvordan dette henger sammen, og mer forskning må til.

Smittsom i lang tid

Forskerne har også undersøkt hvor lenge pasientene var smittsomme, og fortsatt kunne spre virus.

De som døde av koronaviruset var syke i 18 og en halv dag i snitt før de mistet livet. De var smittsomme fram til de døde.

For de som ble friske, tok det rundt 20 dager i snitt fra sykdommen begynte til de ble skrevet ut av sykehuset.

Men det var et stort sprik i hvor lang tid det tok. Den korteste smittetiden for en pasient var åtte dager, mens den lengste var hele 37 dager.

Dette er uvanlig lenge for en smittsom sykdom, forteller Rebecca Cox til forskning.no.

– Disse pasientene vil være innlagt på sykehus, men det kan være viktig med tanke på smittevernstiltak å vite at man kan ha virus i systemet i så lang tid.

I det hele tatt har de kinesiske forskerne samlet svært mye informasjon om pasientene som er inkludert i studien. Blant annet måtte 32 av pasientene få mekanisk pustehjelp med intubasjon. 31 av disse pasientene mistet livet.

Mer informasjon finnes i artikkelen, som ligger ute hos The Lancet.

Referanse:

Zhou mfl: Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet, 2020. DOI: 10.1016/ S0140-6736(20)30566-3

Powered by Labrador CMS