Risikoen for fugleinfluensa i Norge

Dersom villfugl i Nordsjøkystområdet eller på de britiske øyer blir smittet av fugleinfluensa i løpet av våren, er det en moderat risiko for at norsk villfugl kan bli smittet, vurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor høst fikk Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i oppdrag av Mattilsynet å vurdere muligheten for at fugleinfluensasmitte skulle komme til norske villfuglpopulasjoner våren 2007.

Komiteen har nå lagt frem sin vurdering av risikoen for høypatogent aviært influensa-virus i Norge denne våren.

Moderat risiko

Vurderingene er sammenfattet i disse punktene:

- Ved smitte hos villfugl i Nordsjøkystområdet og/eller de britiske øyer, vurderes sjansen for smitte til villfugl i Norge som moderat våren 2007.

(Mange har nok registrert at det allerede finnes fugleinfluensasmitte i Storbritannia, men ifølge britiske veterinærmyndigheter har smitten mest sannsynlig gått fra fjærfe til fjærfe.)

- Ved eventuell smitte hos villfugl i Østersjøområdet våren 2007, er det lav risiko for at smitten skal komme til villfugl i Norge.

- Ved smitte hos villfugl ellers i Europa er risikoen lav for overføring av fugleinfluensasmitte til Norge via villfugl.

Verneutstyr

- Så lenge godt verneutstyr brukes, er det minimal til veldig lav risiko for at personer som håndterer døde eller levende villfugl kan bli smittet.

- Risikoen for smitte til personer som håndterer død villfugl (for eksempel ornitologer, veterinærer, jegere etc) vurderes som minimal, forutsatt at de bruker riktig smittebeskyttelse.

- Det er minimal risiko for at fugleinfluensasmitte allerede finnes hos ville fugler i Norge. Dette er først og fremst begrunnet med at omfattende prøvetaking har funnet sted i Norge uten positive funn.

Smitte fra mat

- Det er også minimal risiko for at menneske kan bli smittet via produkter som kjøtt, egg og fjær.

Mattilsynet melder at de legger vurderingene til VKM til grunn i fremtidige disposisjoner.

Blant annet vil situasjonen i England bli fulgt nøye, hvor de ennå ikke kan utelukke at smitten er kommet fra Ungarn via ville fugler.

Lenker:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Oppdatert risikovurdering - introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007
Mattilsynet: Kan fugleinfluensa oppstå i Norge våren 2007?
Veterinærinstituttet:Fugleinfluensa: Statusrapport 13. februar 2007

Powered by Labrador CMS