Da ebolaepidemien rammet Vest-Afrika i 2014, var tiden knapp og opplysningene få. Prosjektet Global Virome Project tar sikte på å kartlegge flesteparten av slike virus som går fra dyr til mennesker og lager farlige pandemier – omfattende sykdomsutbrudd. Bildet viser en viruspartikkel av ebolaviruset, avbildet i elektronmikroskop og kunstig farget. (Bilde: Centers for Disease Control and Prevention, United States Department of Health and Human Services.)

Stor kartlegging av verdens virus

Global Virome Project kan gi bedre vaksiner og behandlinger og kanskje bli et redskap mot pandemier.

Nesten alle de store pandemiene – som Spanskesyken i 1918 og Ebolaviruset nesten hundre år seinere – skyldes virus fra dyr som endret seg og gikk over på mennesker.

Disse kaller vi zoonoser, og vi har liten eller ingen forsvarsevne mot dem. Virusene sprer seg derfor med stor fart, særlig i fattige befolkninger med dårlig helsetilstand og helsevesen.

Problemet blir også større fordi folk reiser mer, og smitten spres raskere.

Vil betale seg tifold tilbake

Nå skal en ny stor kartlegging av virus fra pattedyr og fugler gi bedre forvarsel om hvilke som kan gi farlige zoonoser. Kartleggingen skal også gi bedre vaksiner og behandling av syke.

Kartleggingen Global Virome Project vil trolig ta ti år og koste noe over en milliard dollar, men investeringene vil betale seg tifold tilbake når pandemier avverges, anslår forslagsstillerne i et innlegg i tidsskriftet Science.

Prosjektet ble lansert på et møte i USA i august 2016 der folk fra universiteter, WHO og andre helseorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner fra flere land var til stede.

En av disse, det statlige amerikanske United States Agency for International Development (USAID) har alt gjort et pilotprosjekt.

Kjenner bare en tusendedel

Oppgaven er stor. Artikkelforfatterne anslår at rundt 1,67 millioner virusvarianter finnes. Over halvparten kan gi zoonose-pandemier.

I dag kjenner vi bare rundt en tusendedel av dem. Jo flere vi kan kartlegge, desto bedre forståelse vil vi få av hvilke virus som kan lage sykdom, og desto bedre vil vi bli til å forutsi nye pandemier.

USAID har allerede et globalt varslingsprogram i arbeid – Emerging Pandemic Threats (EPT) PREDICT. Det avdekker nye virus i villdyrbestander og kartlegger risikoen for at de kan bli zoonoser – smitte mennesker.

Kartlegge de vanligste

For å gjøre Global Virome Project billigere, foreslår artikkelforfatterne at søket etter nye virus kan avsluttes når de mest vanlige variantene i første omgang er oppdaget.

Den siste tredjedelen av virusvariantene er mer sjeldne. De vil neppe smitte mennesker og vil koste mye mer å kartlegge, skriver de.

Billigere og bedre genanalyser kan også gjøre prosjektet mer overkommelig. PREDICT-prosjektet har alt utviklet standardisert laboratorieutstyr som kan brukes under primitive forhold i fattige tropiske land der pandemier ofte starter.

Starter i Thailand og Kina

Jo flere virus som er kartlagt i en bestemt virusfamilie, desto flere virusvarianter kan vaksiner og behandlinger trolig virke på, ifølge forslagsstillerne.

Global Virome Project har alt sikret seg pengestøtte til å starte feltarbeid i 2018 i Thailand og Kina ifølge artikkelen i Science.

Referanse og lenke:

Dennis Carroll m.fl: The Global Virome Project. Expanded viral discovery can improve mitigation, Science 2018, doi/10.1126/science.aap7463, sammendrag.

Global Virome Project

Powered by Labrador CMS