Ebolaviruset er avhengig av et protein for å klare å trenge ut i cellen. Forskere har klart å blokkere dette proteinet ved å endre arvestoffet til laboratoriemus. (Elektronmikroskopi: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library.)

Mulig kur mot Ebola

Museforsøk har klart å blokkere proteinet som er virusets inngangsnøkkel i cellen.

Det vil være en tøff kur, hvis den noensinne blir tilgjengelig. For å stanse ebolaviruset i forsøkene blokkerte nemlig forskerne et livsviktig protein hos laboratoriemusene.

Folk som naturlig mangler dette proteinet, har en feil i arvestoffet. Den gjør at kolesterol hoper seg opp i cellene. Tilstanden er dødelig.

Likevel tror forskerne bak forsøkene at en kur kan være mulig. Proteinet må bare fjernes for en kort periode. Det er nok til å hindre ebolaviruset i å komme inn i cellene.

Havner i søppelkassa

Proteinet kalles Niemann-Pick C1 (NPC1). Når ebolaviruset angriper kroppen, må det først feste seg til dette proteinet.

Proteinet finnes i deler av cellen som kalles lysosomer. Lysosomene er blant annet en slags renholdsarbeidere i cellen. De bryter ned stoffer som cellen ikke trenger.

Ebolaviruset kommer inn i lysosomene utenfra. De trenger først gjennom celleveggen. Så blir de kapslet inn i et lysosom. På en måte havner altså ebolaviruset i cellens søppelkasse.

Nøkkelproteinet

Så lenge ebolaviruset er inne i lysosomet, kan det ikke gjøre skade. Lysosomet er fullt av enzymer, stoffer som kan ødelegge farlige stoffer, også viruset.

Her kommer proteinet  NPC1 til hjelp. Det finnes i veggen rundt lysosomet. Viruset bruker dette proteinet som en slags nøkkel.

Med proteinets hjelp kobler viruset seg til veggen rundt lysosomet og sprer seg videre ut i væsken inne i cellen – cytoplasmaet.


Slik infiserer ebolaviruset en celle. Video fra Albert Einstein College of Medicine.

Håper å finne kur

Det finnes to kopier av genet som inneholder oppskriften til NPC1. Musene som manglet begge disse kopiene, fikk ikke ebolasykdommen selv om de ble utsatt for viruset.

Forskerne håper nå å kunne gjøre videre forsøk med mennesker. Målet er ikke bare å finne en behandling mot Ebola, men med andre farlige virus som også trenger NPC1 for å spre seg i kroppen, ifølge en melding fra American Society for Microbiology.

Studien er publisert i deres tidsskrift mBio.

Referanse:

John M. Dye m.fl: Niemann-Pick C1 Is Essential for Ebolavirus Replication and Pathogenesis In Vivo, mBio, 26. mai 2015

Powered by Labrador CMS