Det kan være store forskjeller i sykdomsbildet mellom menn og kvinner, og stadig vet vi for lite om kvinners helse, fastslås det i en ny rapport som offentliggjøres fredag. (Foto: Thomas Brun, NTB scanpix)
Det kan være store forskjeller i sykdomsbildet mellom menn og kvinner, og stadig vet vi for lite om kvinners helse, fastslås det i en ny rapport som offentliggjøres fredag. (Foto: Thomas Brun, NTB scanpix)

– Vi mangler kunnskap om kvinnehelse

Vi har fortsatt mangelfull medisinsk kunnskap om kvinners helse, viser en ny rapport som legges fram fredag.

Kvinner lever lenger enn menn, men opplever mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykmeldinger og uføretrygd, fastlås det i rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» fra Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Men både kvinner selv, pårørende og helsepersonell mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners helse, konkluderes det videre.

Viktige kjønnsforskjeller

– Rapporten viser at vi mangler kunnskap om kvinnehelse. Det ser ut til at den medisinske forskningen ikke tar inn over seg viktige kjønnsforskjeller, sier Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no i en pressemelding.

Hun mener den manglende kunnskapen kan få konsekvenser for helsetilbudet.

Medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om svangerskap og reproduktive organer. Rapporten peker på at dette ikke er tilstrekkelig, og trekker fram at hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken for norske kvinner.

Det er kjønnsforskjeller i både forekomst, risikofaktorer og symptomer. Kvinners symptomer er mer diffuse enn menns, og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa, viser nyere forskning på kvinnehjerter.

Må ha et kjønnsperspektiv

– Medisinsk forskning har behov for et kjønnsperspektiv, skriver direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd.

– Ved å se på forskjeller og likheter mellom kvinner og menn, lærer vi mer både om kvinners og menns helse. Kjønnsperspektiver er altså viktig for å forstå mer om helse hos begge kjønn, understreker han.

Det er kjønnsforskjeller innen kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. I tillegg lever kvinner lenger enn menn, og mange kan forvente en enslig alderdom hvor de også opplever mer sykdom. Dette medvirker til at flere kvinner er avhengige av offentlige pleie- og omsorgstjenester.

Powered by Labrador CMS