Større sikkerhet med bor på rull

Ny boremetode med rør på rull kan gi økt sikkerhet og reduserte utgifter ved oljeboring til havs.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tradisjonelt har oljeboring til havs foregått med rør av stål. Dette har krevd store borerigger med tårn på over 50 meter for at man skal kunne skifte tre rørledd i slengen, hvert på ca. ti meter.

- Disse riggene har både vært store å bygge, tunge å frakte og dyre i drift. Det kan koste over tre millioner kroner per dag å holde en tradisjonell rigg i drift. Det betyr store utgifter for oljeselskapene, ikke minst dersom hullet er tørt, sier gründer og daglig leder Ola Michael Vestavik i det lille firmaet ReelWell.

- Det fikk meg til å tenke at dette må kunne løses på andre måter.

Vestavik har bakgrunn i teknisk fysikk og dermed vant til å drøfte hypoteser og alternative problemløsninger. På bakgrunn av en oppfinnelse av bruk av oppkveilede rør som han gjorde i sin tid på Rogalandsforskning, kom han frem til et konsept som bytter ut det lange tradisjonelle stålboret, med bor på rull.

Det oppkveilede boret er kort fortalt opptil fem tommer i diameter og er kveilet opp på trommel på samme måte som kabler. Dette konseptet krever ikke rigger av den størrelsen man har i dag, men gjør det mulig å operere fra mindre skip eller plattformer. Det er dermed både kostnadsbesparende og fleksibelt.

Større sikkerhet

Men vel så viktig er at det gir en helt ny mulighet til å kontrollere trykket nede i brønnen, og på den måten hindre ukontrollerte utblåsninger.

- Ved boring er det nødvendig å få boreslammet, kaksen, opp av borehullet. Ved tradisjonell boring pumper man væske ned gjennom boret, slik at kaksen strømmer opp sammen med væsken gjennom hullet på utsiden av boret. Når man treffer et reservoar, kan olje eller gass presse på med stort trykk. For å hindre utblåsning stenges brønnen med ventil på toppen, det vil si oppe på riggen, sier Vestavik.

ReelWell-metoden følger et annet prinsipp. Her brukes det en dobbel borestreng, hvor den ene strengen ligger inni den andre. I den innerste strengen pumpes væske som presser kaksen opp gjennom det ytterste røret.

Væsketrykk fra overflaten brukes også til å drive borekronen ned i grunnen. Ved tradisjonell boring skjer fremdriften ved hjelp av boreutstyrets tyngde.

Utvikler prototyp

- Et viktig punkt ved den nye boremetoden, er at den gir en større sikkerhet i forhold til ukontrollerte utblåsninger. I stedet for å stenge av for gass eller olje på toppen, har det nye utstyret en trykkventil nederst som gjør at man kan stenge av helt nede. På den måten har man større kontroll.

Foreløpig er det gjennomført en forstudie som er finansiert av Statoil og Forskningsrådet. Nå står ReelWell overfor utviklingen av en prototyp som kan testes ut i praksis.

- Dette blir en avgjørende og ressurskrevende fase, og vi glade for at Statoil og andre selskaper har sagt seg interessert i å delta i denne prosessen, sier Vestavik.

Powered by Labrador CMS