Like sjanser for minoritetsleger

Leger med minoritetsbakgrunn har de samme karrieremulighetene som andre leger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppstarten kan gå sakte, men så har leger med minoritetsbakgrunn samme muligheter på jobben som andre. (Foto: Colourbox)

Tidligere forskning har vist at personer fra etniske minoriteter som har høyere utdanning ikke får like karrieremuligheter, og at de er mer utsatt for arbeidsledighet.

I tillegg har de oftere jobber som de er utdanningsmessig overkvalifisert for og de får lavere lønn.

En ny doktorgradsavhandling viser imidlertid at leger skiller seg positivt ut i forhold til andre yrkesgrupper.

Noen yrker ga bedre sjanser

Forsker Ida Drange ved Høgskolen i Oslo og Akershus har undersøkt overgangen fra utdanning til arbeid og den tidlige karrieren til profesjonsutøvere som har etnisk minoritetsbakgrunn.

Med det menes personer som har innvandret til Norge fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa før EU-utvidelsen.

Dranges ferske doktorgradsavhandling stiller spørsmål ved om innvandrere oppnår like resultater som kollegaer med majoritetsbakgrunn i form av sysselsetting, inntekt, etterutdanning og om det er forskjeller i hvilke arbeidsorganisasjoner de rekrutteres til.

Ida Drange. (Foto: Kjersti Lassen)

Her var det altså forskjeller mellom de ulike yrkesgruppene.

Yrket viktigere enn bakgrunn

Drange har blant annet sett på overgangen fra utdanning til arbeid blant ikke-vestlige innvandrere og blant de med majoritetsbakgrunn med profesjonsutdanning og mastergrad innenfor helsefag, samfunnsfag og realfag.

Funnene viser at innvandrere har lavere sannsynlighet for å være i arbeid de første årene etter uteksaminering innenfor alle de tre feltene, men blant leger og tannleger er forskjellen liten.

Generelt lavere lønn

Det er også slik at innvandrerne har lavere inntekter enn sine kollegaer med majoritetsbakgrunn, men igjen er forskjellen kraftig redusert for helseprofesjonene.

- Det er ingen vesentlige forskjeller i karriereforskjeller mellom leger som har henholdsvis majoritets- og minoritetsbakgrunn, forklarer Drange.

- Sysselsettingen er høy, lønnen er lik, og spesialiseringsmønstrene er tilnærmet like. Det kan tyde på at profesjonen beskytter minoritetene mot forskjellsbehandling som foregår i arbeidsmarkedet forøvrig.

Til sammenligning finner Drange til dels store inntektsforskjeller mellom gruppene i ingeniøryrket. Dette er en profesjon som har svakere hevd på sitt yrkesfelt sammenlignet med helseprofesjonene.

- Det kan være flere årsaker til dette, for det første så er det en tydelig kobling mellom utdanning og yrkesfelt, sier Drange.

- Helseprofesjonene er lisensiert, noe som gjør at jobbene er reservert for de som har utdanning. Antallet studieplasser har også vært regulert etter markedsbehov, slik at dette er yrker med lav ledighet og til og med underskudd på arbeidskraft.

- Det er også prestisjefylte yrker, noe som kan bety at etnisiteten til profesjonsutøveren blir underordnet deres status som henholdsvis lege eller tannlege. 

Referanse:

Ida Drange (2013): A study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin, HiOA.

Powered by Labrador CMS