Veisalt forurenser innsjøer

En av tre undersøkte innsjøer i Sør-Norge har fått alvorlige miljøskader på grunn av veisalt, viser en fersk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for Statens vegvesen undersøkt 59 innsjøer som ligger innenfor 200 meter til saltet vei.

I 18 av disse 59 innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen, skriver Adresseavisen.

- Metallkonsentrasjonene er relativt lave, men vi er bekymret for konsentrasjonene av kobber og nikkel. Disse metallene har først og fremst sammenheng med selve trafikken, sier trafikkdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har registrert rundt 1.200 innsjøer innenfor 200 meter langs den delen av veinettet som saltes.

- Miljøskader av veisalt er noe vi tar på alvor. Vi arbeider både på kort og lang sikt med å finne den rette balansen mellom miljøet på den ene siden, og hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet på den andre, sier Solvi.

Flere saltingsmetoder er under utprøving ifølge trafikkdirektøren, blant annet “fastsand” som gjør strøing mer effektiv i kaldt vær, fukting av salt med varmt vann, bruk av magnesiumklorid og maisstivelse prøves nå ut.

(NTB)

Powered by Labrador CMS