Rhesusaper (macaca mulatta) er svært like mennesker, og vaksiner som fungerer for dem har gode sjanser for å fungere for oss. (Foto: Science Photo Library / NTB Scanpix)

Zikavaksine ga full beskyttelse til aper

Forskerne håper på rask utvikling av en vaksine som kan gis til mennesker.

Fakta om zikafeber

  • Sykdom forårsaket av zikavirus som overføres med mygg. Sykdommen forekommer i Asia, Afrika, Amerika og Oseania og gir vanligvis milde symptomer som kan ligne symptomer som ved denguefeber og chikungunyafeber.
  • Viruset ble første gang isolert fra aper i 1947. Det første tilfellet hos mennesker ble påvist i Nigeria i 1968. De første tilfellene utenfor Afrika og Asia ble rapportert i 2007 på øya Yap i Mikronesia. I 2014 ble det for første gang rapport utbrudd på det amerikanske kontinent.
  • Per januar 2016 er det pågående utbrudd eller økende forekomst i Brasil, Colombia, El Salvador, Fransk Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Surinam, Venezuela, Martinique, Kapp Verde og Samoa og Salomonøyene. I tillegg er det meldt enkelte, spredte tilfeller av zikafeber i Barbados, Bolivia, Guadeloupe, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Paraguay, Puerto Rico og Saint Martin.
  • Symptomene er vanligvis milde og varer 2-7 dager.
  • I 2015 rapporterte brasilianske myndigheter om en betydelig økt forekomst av mikrokefali som falt sammen med et pågående utbrudd av zikafeber. Mikrokefali er en nevrologisk tilstand der barn fødes med liten hodeskalle og underutviklet hjerne.
  • Det finnes ingen vaksine mot zikafeber. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Zikaviruset har ført til frykt og bekymring i både Nord-Amerika og Europa i 2016, selv om det er i Sør-Amerika folk rammes klart mest. Gravide som rammes av viruset risikerer å få barn med mikrokefali og andre, alvorlige nevrologiske tilstander. Mikrokefali gjør at barn fødes med liten hodeskalle og underutviklet hjerne. 

Nå er det gode nyheter for de som venter på en vaksine mot viruset. En analyse av tre typer zikavaksiner viser at de fungerer på rhesusaper. De samme vaksinene er tidligere testet på mus.

Ga full beskyttelse etter to uker

Vaksinen ble gitt til åtte aper, mens åtte andre aper fikk en sprøyte uten virkestoff. Den siste gruppen ble brukt som kontrollgruppe, for å se om vaksinen faktisk fungerte.

To uker senere ble apene utsatt for zikavirus-arter fra både Brasil og Puerto Rico. De av apene som hadde fått vaksinen var fullstendig immune mot virusene.

Apene som hadde blitt vaksinert utviklet også antistoffer som kunne gis til andre aper, og mus, for å gjøre dem immune mot viruset.

– Dette støtter opp mot rask, klinisk utvikling av ZIKV-vaksiner for mennesker, skriver forskerne i artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Science.

Ingen skadevirkninger ble funnet som følge av vaksinen, men forskerne er tydelige på at apene kun ble observert over relativt kort tid.

Fraråder reiser til Miami

Gravide som blir smittet av zikaviruset risikerer å få barn født med mikrokefali, ifølge to uavhengige studier. (Foto: Jorge Cabrera / NTB Scanpix)

På tirsdag frarådet Folkehelseinstituttet gravide til å reise til Miami i Florida, i USA, på grunn av zikasmitte. 14 personer er blitt smittet av zikaviruset i byen.

Overlege Hans Blystad forteller at FHI er bekymret for situasjonen på det amerikanske kontinentet.

– At ti nye personer har blitt smittet av zikaviruset siden fredag, sier noe om hvor fort det sprer seg, sier Blystad til NTB.

Knyttes til underutvikling av hjernen

Det er mye som tyder på at zikaviruset kan være svært skadelig, spesielt for ufødte barn.

Utbruddet av zika-infeksjoner kom på samme tid som en mangedobling av tilfeller av mikrokefali hos nyfødte, en tilstand hvor barnet blir født med lite hode og underutviklet hjerne.

To uavhengige studier viser også at infeksjon av zikavirus fører til underutvikling av hjernen, noe forskning.no har skrevet om tidligere.

Ber de som har vært i Miami ta forholdsregler

FHI råder gravide som har vært i området til å følges opp av helsetjenesten når de kommer hjem til Norge.

De skriver også at alle som har oppholdt seg i Miami, bør ta en rekke forholdsregler etter de kommer hjem til Norge. De ber par om å vente med å bli gravide og bruke kondom i åtte uker, til de er sikre på at det ikke er symptomer på zikavirus-sykdom.

Menn som har en partner som er gravid, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.

Referanse:

Peter Abbink m.fl.: “Protective efficacy of multiple vaccine platforms against Zika virus challenge in rhesus monkeys”. Science. August 2016. DOI: 10.1126/science.aah6157

Powered by Labrador CMS