Nye snøsatellitter

Norut IT er prosjektleder for et nytt ESA-prosjekt der man skal utrede hvordan en ny type radarsatellitter kan brukes til å gi forbedret måling av snømengde.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Forsker Eirik Malnes graver seg ned for å måle snøegenskaper."

Norut IT har fått kontrakt med den europeiske romorgansisasjonen ESA om å modellere og studere sensitivitet (hvor sterkt signal som reflekteres fra snø) til en ny type Syntetisk Aperture Radar (SAR-radar) som sender på Ku-band frekvenser (12-20 GHz).

Slike radarer vil, i motsetning til dagens SAR instrument (C-band, 5.4GHz) kunne måle snøens vannekvivalent, siden signalet som kommer tilbake fra snø er sterkere.

Fjernmåling av snø

Norut IT har gjennom en rekke prosjekter under Norges forskningsråd, EU og ESA de siste årene deltatt i aktiviteter knyttet mot satellittfjernåling av Kryosfæren (delen av jordoverflaten dekt av vann i fast form).

Prosjektene har vist at snøegenskaper som snødekt areal, snøens vanneekvivalent (vannmengden i snø) og snøfuktigheten kan måles fra radarsatellitt data.

Disse egenskapene kan deretter brukes i overvåkningssystemer for f eks klimaovervåkning, flomovervåkning eller overvåkning av kraftmagasin.

Snøens vannekvivalent (SWE= ekvivalent vannmengde for et enhetsareal med snø) en spesielt viktig målbar egenskap siden den inneholder den nødvendige informasjon om vannmengden i snøen. Dette er informasjon som er etterspurt av mange, spesielt i kraftbransjen.

Norsk prosjektgruppe

Deltakerne i prosjektet er Norut IT og Universitetet i Oslo, Institutt for geofag ved Prof. Svein-Erik Hamran. Norut er hovedkontraktør og vil leverer modeller og analyser til ESA. UiO er med i prosjektet skal gjøre nøyaktige datasimuleringer av radar-refleksjoner fra snø på Ku-band frekvenser.

Prosjektet vil ende opp i anbefalinger til ESA om valg av frekvenser og andre instrument parametere for en framtidig Ku-band SAR, samt leveranse av programvare for modellering av tilbakespredning fra snø for Ku-band radar. Prosjektet vil også utrede andre anvendelser av Ku-band radar, for eksempel på isbre, havis m.m.

Det totale budsjett for prosjektet er 135 000 Euro (eller 1.1 MKr).

Powered by Labrador CMS