Overdødeligheten av koronaviruset er større i USA enn i Europa, til tross for at amerikanerne har hatt flere fordeler som kunne ha satt dem i stand til å takle pandemien bedre enn europeerne.

Hvorfor dør flere av korona i USA enn Europa?

USA har 4 prosent av verdens befolkning. Men landet har til nå opplevd mer enn 20 prosent av verdens koronadødsfall.

President Donald Trump har ved flere anledninger hevdet at det dør flere mennesker av koronaviruset i Europa enn i USA. To britiske forskere har regnet seg fram til at det er motsatt.

Europa har under koronapandemien hatt en overdødelighet per innbygger som er 28 prosent lavere enn USA, finner de to samfunnsøkonomene.

Nektet å forberede landet

En norsk pandemiforsker peker på Donald Trump selv som en viktig årsak til at korornaviruset har spredt seg sånn i USA.

– Trump-administrasjonen nektet å forberede landet på pandemien. Trump selv kalte den «The Chinese Virus» og slik tapte amerikanerne mye tid, sier Antoine de Bengy Puyvallée som er forsker ved Senter for utvikling og miljø på Universitet i Oslo.

– Etter at pandemien var et faktum har Trump-administrasjonen konsekvent fortsatt med å nedtone alvoret, legger han til.

Å telle overdødelighet

Tall på koronasmittede sier ikke nødvendigvis alt om koronasituasjonen i et land, fordi tallet avhenger så mye av hvor mange som blir testet for viruset.

Et annet tall samfunnsøkonomer som forsker på helse mener kan fortelle oss mer under en pandemi, er overdødeligheten i landet. Altså hvor mange flere som dør – sammenlignet med normalt.

Gjennom å telle overdødelighet i et land, i stedet for å telle antallet som offisielt har dødd av en sykdom som covid-19, så unngår man en del feil. For eksempel kan det hvert eneste år være mange tusen i verden som dør av influensa, mens det på dødsattesten deres står at årsaken var lungebetennelse.

Donald Trump med fake news

Ved tre ulike anledninger i august sa USAs president Donald Trump at Europa hadde 40 prosent overdødelighet («higher excess mortality») sammenlignet med USA. Deretter gjentok han to ganger senere at Europa hadde 33 prosent høyere overdødelighet sammenlignet med USA.

Selv om det er litt uklart hva Trump mente ved disse fem ulike anledningene, må man kunne anta at han tenkte på overdødelighet per innbygger.

Nå har de to forskerne Janine Aron og John Muellbauer ved University of Oxford, Storbritannia, sammenlignet overdødelighetstallene for Europa og USA. Resultatet de får er helt motsatt av hva Trump hevder.

Europa hadde fra mars til juli i år, 28 prosent lavere overdødelighet enn USA.

Fra uke 9 til uke 30 døde det rundt 207 000 flere mennesker i USA enn det normalt skulle ha gjort. Hadde overdødeligheten i USA på grunn av koronapandemien vært den samme som i Europa, så ville 57 800 av disse menneskene vært i live.

USA hadde flere fordeler

De to samfunnsøkonomene mener dette er spesielt overraskende, tatt i betraktning at USA hadde flere fordeler sammenlignet med Europa da landet ble rammet av pandemien.

  • For det første kom koronaviruset senere til USA. Amerikanerne hadde bedre tid enn mange europeiske land til å forberede seg.
  • USA har en yngre befolkning enn Europa. Dødeligheten av covid-19 øker kraftig med alder.
  • Folk bor mindre tett i USA enn i Europa. Viruset sprer seg lettere når folk bor tettere sammen.
Antoine de Bengy Puyvallée forsker på pandemier ved Universitet i Oslo

Hva er det med USA?

Antoine de Bengy Puyvallée ved Universitet i Oslo (UiO) mener også det er et paradoks at USA har taklet koronapandemien så dårlig. Iallfall i teorien skulle landet ha vært godt forberedt. På indekser som måler slikt, skårer USA svært høyt i forberedelser til pandemier.

– Men et land som er så politisk polarisert som USA er nå, stiller sannsynligvis dårligere forberedt, sier Bengy Puyvallée og trekker fram striden om bruk av munnbind. Å bruke munnbind er blitt et symbol for demokrater og å ikke bruke munnbind er blitt et symbol for mange republikanere.

– Trump har heller ikke gjort situasjonen bedre gjennom å undegrave folks tiltro til vitenskap, sier UiO-forskeren.

Sist peker Bengy Puyvallée på noen strukturelle årsaker knyttet til det amerikanske samfunnet. Særlig det privatiserte amerikanske helsevesenet, som fokuserer veldig mye sykehusdrift og langt mindre på folkehelse.

– I Norge har lokale helsemyndigheter gjort en god jobb under pandemien. Kommunelegene har hatt mye ansvar og de har kunnet drive aktivt med smittesporing under pandemien.

– I USA er folkehelsesystemet og lokale helsemyndigheter dårlig finansiert. Det finnes tall som sier at de mottar omtrent like mye penger i dag som de gjorde på 1960-tallet.

Slik utviklet overdødeligheten seg i Italia, Nordøst-USA og hele USA i ukene 9-30. Koronaviruset rammet Italia minst tre uker tidligere enn Nordøst-USA. Resten av USA fikk enda bedre tid på seg. Italia klarte å nedkjempe viruset i løpet av et par uker. Det samme har de ni delstatene i Nordøst-USA nesten klart. Men resten av USA får ikke til det samme, der fortsetter pandemien.

Kilde:

Janine Aron og John Muellbauer: «The US excess mortality rate from COVID-19 is substantially worse than Europe’s», VoxEU & CEPR, 29. september 2020. Artikkelen.

VoxEU & CEPR er et nettorgan for forskningsbaserte analyser og kommentarer skrevet av samfunnsøkonomer.

Powered by Labrador CMS