Svenske tomater og spanske gulrøtter

CO2-utslippene kan reduseres ved å produsere på riktig sted. Produserer man på "feil" sted, øker utslippene fra både produksjon, lagring og transport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det har lenge har vært kjent at det å dyrke tomater i Spania og sende dem derfra til Sverige, medfører mye mindre utslipp av CO2, enn å produsere tomatene i Sverige, sier Dosent Helge Virum ved Høgskolen i Vestfold.

- Gulrøtter som spises i Sverige gir mye mindre utslipp når de dyrkes i Sverige enn i Spania, sier han.

Tabellen viser hvor mye utslipp de ulike leddene i prosessen står for i de to landene.

VareGulrotGulrotTomatTomat
ProduksjonslandSverigeSpaniaSverigeSpania
Transport7027068300
Lagring10024038 67
Dyrking79873800 230
Prod. av gjødsel2827 47 200
Totalt2776243953 797

Tabellen viser CO2-utslipp ved produksjon og distribusjon av grønnsaker på det svenske markedet, oppgitt i gram CO2 per kg distribuert vare (Garnett 2003).

På lengre sikt er det klart at vareproduksjonen og logistikksystemene må forandres.

I dag blir varianter av mange varer, som tidligere ble laget og konsumert lokalt, laget i hver sin spesialiserte fabrikk.

Mye produseres i lavkostland, og ofte er det slik at ulike deler av ett enkelt produkt produseres i ulike deler av verden, nemlig der kostnadene er lavest.

Dette er en av forklaringene på at verdenshandelen har økt 10-15% årlig de siste 30-40 årene.

Arbeidet videre vil omfatte mange ulike elementer som alle tar sikte på å redusere CO2-utslippene.

Det dreier seg om alt fra produksjon nærmere forbrukeren, CO2-klausuler i innkjøpsavtaler, logistikksystemer som er mindre transportintensive, mindre “Just in time”-leveranser, og mer lagring og transportløsninger med minimale CO2-utslipp og videreføring av Supply Chain Management (SCM).

- Og det haster, mener dosent Helge Virum

Powered by Labrador CMS