Forskerne Gunnveig Grødeland og Ane Marie Anderson har allerede testet den nye vaksinen på mus. (Foto: Øystein Horgmo)
Forskerne Gunnveig Grødeland og Ane Marie Anderson har allerede testet den nye vaksinen på mus. (Foto: Øystein Horgmo)

Et steg nærmere en universell influensavaksine

Forskere har funnet en ny måte å lage influensavaksiner på. Dette kan gi oss bredere beskyttelse mot flere influensatyper.

Den enkleste måten å forebygge influensa på er å ta en vaksine før influensasesongen starter.

Men en utfordring med dagens vaksiner er at influensavirusene vi blir smittet av, forandrer seg kontinuerlig. Vaksinene må dermed tilpasses for hvert virus.

– Dagens vaksiner er overveldende virusspesifikke. Vaksinene må derfor utvikles på nytt hvert år for å være effektive mot de ulike infeksjonene vi blir smittet av, forteller Gunnveig Grødeland, forsker ved Universitetet i Oslo.

I tillegg har vaksiner lang produksjonstid. Å utvikle en ny influensavaksine tar i gjennomsnitt hele syv måneder.

– Produksjonstiden gjør at vi omtrent et år i forkant av neste influensaepidemi må gjette hvilke virus som vil forårsake den neste epidemien, forteller hun.

Nå har Grødeland og kolleger utviklet en ny måte å lage vaksiner på, som kan beskytte oss mot mange flere influensatyper samtidig.

– Med denne metoden kan vi lage influensavaksiner som gir oss bredere forsvar mot sykdommen. Både mot sesonginfluensa og potensielt pandemiske influensatyper som rammer svært mange, sier forskeren.

Har blandet flere ulike influensatyper

Når forskere skal utvikle en ny vaksine, vil de inkludere proteinet Hemagglutinin. Det er nemlig det viktigste overflateproteinet i influensavirusene. Grødeland og kolleger har i sin forskning blandet sammen hemagglutinin fra seks forskjellige influensavirus. Så har de testet det nye vaksinekonseptet sitt på mus.

– Resultatet etter vaksineringen av mus var solide immunresponser mot alle influensatypene som vaksinen inneholder, sier Grødeland.

I tillegg så forskerne at å blande flere virus i én vaksine gir beskyttelse også mot virus som de ikke inkluderte i vaksinen.

– Blandingen gjør at de delene som er felles for de mange ulike influensatypene,blir ekstra synlige for immunsystemet, sier hun.

Gir oss bredere beskyttelse

Funnene til Grødeland og kolleger er viktige av flere grunner.

– Hvis vi kan inkludere flere virus i vaksinen, øker vi sannsynligheten for å gjette riktig på hvilket virus som kommer neste gang, sier hun.

En annen konsekvens er at forskere nå kan inkludere potensielt pandemiske influensatyper i de vanlige vaksinene mot sesonginfluensa og på den måten bygge opp et bredere forsvar mot influensa.

– Med en slik blandingsvaksine kan vi da bygge opp en bred beskyttelse mot de fleste, om ikke alle, typer av influensa som kan komme i fremtiden. Dette vil jo være av stor betydning spesielt om det skulle komme et uventet pandemisk utbrudd.

Ny måte å tenke vaksiner på

For noen kan influensa være som en ordentlig heftig forkjølelse. Men influensa kan gi alvorlige sykdomsutbrudd og kan for noen pasienter føre til alvorlige infeksjonssykdommer.

Influensa kan også forårsake pandemier over store geografiske områder.

– Det er ikke sikkert at vi har mulighet til å produsere noe særlig vaksiner om en pandemi plutselig skulle bryte ut. Det er derfor vi har vært på jakt etter konsepter for å gi bredere beskyttelse, sier Grødeland.

Referanse:

Ane Marie Anderson m.fl. Simultaneous Targeting of Multiple Hemagglutinins to APCs for Induction of Broad Immunity against Influenza. Journal of Immunology, 2018, 200 (6) 2057-2066; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701088

Artikkelen er et resultat av arbeidet til forskerlinjestudent Ane Marie Anderson, sammen med Bjarne Bogen og Gunnveig Grødeland.

Powered by Labrador CMS