Canadiske forskere fant ikke økt forekomst av autoimmune sykdommer blant jenter som hadde tatt HPV-vaksine. (Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix)

HPV-vaksine gir ikke økt risiko for autoimmune sykdommer

En ny, canadisk studie har ikke funnet noen økt risiko for autoimmune sykdommer blant jenter som fikk vaksine mot livmorhalskreft.

Humant papillomavirus (HPV) er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen i verden, og rammer mellom halvparten og 75 prosent av seksuelt aktive mennesker.

I 90 prosent av tilfellene klarer kroppen å hamle opp med viruset av seg selv. Men hos noen kan det gi kreft.

I Norge rammes over 300 kvinner av livmorhalskreft hvert år, og sykdommen skyldes HPV-smitte.

Forskerne regner med at 90 prosent av tilfellene kan forebygges ved hjelp av vaksinen. Men mange har vært skeptiske til bivirkninger av vaksinen. Nylig ble en artikkel om at vaksinen kan gi kreft, trukket tilbake. 

Få bivirkninger

HPV-vaksinen Gardasil, som beskytter mot fire virustyper, ble et tilbud til 12-årige jenter i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for ni år siden.

Omlag 0,3 prosent av jentene har riktignok meldt om bivirkninger, hvorav 90 prosent er lite alvorlige, ifølge en rapport fra Legemiddelverket

Flere studier har avkreftet at vaksinen gir alvorlige bivirkninger. I 2016 fant forskere ingen økt forekomst av ME etter HPV-vaksinasjon.

En stor studie frikjente også HPV-vaksinen for en rekke bivirkninger i 2017. Her sammenlignet forskerne forekomsten av 45 sykdommer blant vaksinerte og ikke-vaksinerte danske og svenske kvinner. Bare cøliaki var noe mer utbredt blant de vaksinerte. 

Sjekket for MS, diabetes 1 og reumatisme

Nå bekrefter en ny studie fra Canada at HPV-vaksinen er trygg på enda et område. 

For å vurdere om HPV4-vaksinen øker risikoen for autoimmune sykdommer, samlet forskerne data om 290 900 jenter i Ontario som født mellom 1994 og 1999. De var 13 år og begynte i åttende klasse mellom 2007 og 2013.

Deltakerne utgjorde 96 prosent av alle jenter i provinsen mellom 12 og 17 år.

Forskerne så spesielt etter typiske sykdommer som diabetes type 1, multippel sklerose (MS), reumatisme (reumatisk artritt) og lupus, totalt 12 ulike autoimmune sykdommer.

Fant ikke økt risiko blant 300 000 jenter

Forskerne koblet individuelle data fra primærhelsetjenesten, legevakt og sykehus med vaksinestatus. 180 800 jenter mottok Gardasil-vaksinen gjennom skolehelsetjenesten, noe som utgjør 62 prosent.

Av disse ble 681 jenter diagnostisert med en av disse autoimmune sykdommene. Jentene ble fulgt opp over 2,9 år i gjennomsnitt. De ble sjekket i tre perioder, mellom en og tre uker etter vaksinering, mellom 25 til 42 dager etterpå og mellom 43 og 60 dager etterpå. 

– Dette svarer til den vanlige forekomsten av autoimmune sykdommer i denne aldersgruppen. Det ble ikke funnet noen økt risiko for autoimmun sykdom samlet setter etter HPV-vaksinasjon, kommenterer lege Lill-Iren Schou Trogstad ved Folkehelseinstituttet. Hun leder Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet.

Samlet sett robust studie

De som fikk autoimmun sykdom etter 60 dager, ble ansett som at de fikk det uavhengig av vaksinen. Jenter som fikk en autoimmun sykdom, ble ikke undersøkt senere for om de hadde fått flere autoimmune sykdommer. Det er fordi de fleste slike sykdommer er svært sjeldne.  

Derfor har også forskerne undersøkt hver enkelt jentes risiko. Heller ikke her fant forskerne noen økt forekomst.    

– Studien er grundig og metodemessig robust, selv om den gir litt lite styrke til å analysere hver enkelt autoimmune sykdom hver for seg, skriver hun i en epost til forskning.no.

WHO gjennomførte nylig sikkerhetsdata forr HPV-vaksine. Den globale rådgivende komiteen for vaksinesikkerhet, anser at HPV-vaksiner er svært sikre, tilføyer Trogstad. 

– Studien samsvarer med resultatene fra befolkningsstudier fra Danmark og Sverige fra 2013.

Fra i høst får også gutter vaksine

HPV-viruset kan også gi kreft i svelget, penis og endetarmen. I 2016 anbefalte Folkehelseinstituttet å tilby vaksinen også til gutter.

Omlag 85 menn får slike kreftformer som følge av HPV, og forekomsten er økende.

– I de senere årene har vi sett en betydelig økning av HPV-relaterte kreft i svelget både hos menn og kvinner, men størst blant menn. Økningen ses særlig i den vestlige delen av verden og er betydelig også i Norge, sa avdelingsleder Britt Wolden i FHI i 2016 til nettsidene deres.

Fra høsten 2018 får også gutter på 7. skoletrinn tilbud om HPV-vaksine i Norge. 

Narkolepsi

Det er sjelden at det blir påvist sammenheng mellom vaksiner og alvorlige bivirkninger. Men en studie av Pandemriks-vaksinen mot svineinfluensa for åtte år siden, viste økt forekomst av narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen.

72 barn og unge mellom fem og 26 år ble bekreftet rammet av narkolepsi. Av disse var 56 av pasientene vaksinerte og 16 var uvaksinerte.

Referanse:

E. Y. Liu mf: Quadrivalent human papillomavirus vaccination in girls and the risk of autoimmune disorders: the Ontario Grade 8 HPV Vaccine Cohort Study. Canadian Medical Association Journal, 28. mai 2018. DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.17087

Powered by Labrador CMS