I tidlig kristen tid var jomfru Maria den opphøyede, mektige og rike Madonna, som i Nykirke i Vestfold. I Middelalderen bar omsorgspersonen Maria Jesus-barnet på armen i Lisleherad kirke i Telemark. I dag blir TV-stjernen Kim Kardashian portrettert som den sexy Maria. (Foto: Kulturhistorisk museum, UiO og Hannah Kunkle/Flickr CC BY 2.0)
I tidlig kristen tid var jomfru Maria den opphøyede, mektige og rike Madonna, som i Nykirke i Vestfold. I Middelalderen bar omsorgspersonen Maria Jesus-barnet på armen i Lisleherad kirke i Telemark. I dag blir TV-stjernen Kim Kardashian portrettert som den sexy Maria. (Foto: Kulturhistorisk museum, UiO og Hannah Kunkle/Flickr CC BY 2.0)

Skal forske på jomfru Maria-motiv

Først ble hun fremstilt som sterk. Deretter som omsorgsperson med barn på fanget. I nyere tid er hun ofte et seksualisert objekt.

– De ulike motivene av jomfru Maria viser ikke bare hvordan synet på Jesus’ mor har endret seg. Det forteller også mye om hvordan kvinner generelt har blitt vurdert og hvilke kvinneidealer som har blitt løftet frem til ulike tider, sier postdoktor Karoline Kjesrud.

Denne høsten leder hun et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo som skal undersøke hvordan mennesker kommuniserer og lar seg påvirke av motiver.

Et motiv er et bilde, en figur eller en situasjon som har fortellende innhold.

– Vi utsettes for motiver hele tiden, i alt fra bilder og skulpturer til tekster, musikk og retorikk. Alle som søker oppslutning om en bestemt oppfatning av verden, bruker motiver. Det er derfor viktig at vi er bevisste hvordan motiver blir brukt og virker på oss, sier Kjesrud.

Powered by Labrador CMS