Pakistans vanskelige vei videre

Etter valget i Pakistan står både samfunnet og forskningsmiljøene overfor enorme utfordringer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Forskningsformidling er en viktig del av å opplyse folk om deres rettigheter, det er en forutsetning for den videre utviklingen av demokratiet i Pakistan, sier jusprofessor og tidligere helseminister i Pakistan, Shaheen Sardar Ali.

Hun er professor ved University of Warwick, England, og tidligere minister under president Pervez Musharraf i North West Frontier Province (NWFP), en av Pakistans fire provinser. Shaheen Sardar Ali er dessuten tilknyttet Institutt for offentlig rett som professor II ved Avdeling for kvinnerett ved Universitetet i Oslo.

Ali var den første kvinnelige jusprofessoren i Pakistan, og hun har bred og lang erfaring som forsker og politiker. Ali har dessuten produsert en rekke bøker, artikler og rapporter. Forskningsområdene hennes er islam og kjønn, og menneskerettigheter.

Bekymring før valget

Ali vokste også opp i provinsen hun var minister. Folket i denne provinsen følte seg tilsidesatt i urolighetene som fant sted i forkant av valget. Kampene foregikk på deres område, Swat Valley. Shaheen Sardar Alis hjemby var slagmark for militante opprørere:

"Jusprofessor og tidligere helseminister i Pakistan, Shaheen Sardar Ali."

- Før valget var det stor bekymring knyttet til bombeangrep og terroraksjoner. Det ble stilt spørsmål ved om valget i det hele tatt ville bli gjennomført. Særlig etter at Benazir Bhutto ble drept. Provinsene klandret hverandre og konflikter som hadde ligget latent over lang tid ble utløst. Det så mørkt ut for det kommende valget i Pakistan, sier jusprofessoren.

Men valg ble det - et valg som opposisjonen til slutt vant.

- Resultatet av valget kan være et eksempel, for det internasjonale samfunnet, på at demokratiet kan vinne over militærdiktaturet. Det er flere militærdiktaturer rundt om i verden som er støttet av USA. Dette valget viste også at det pakistanske folk er klar over betydningen og viktigheten av å delta ved et demokratisk valg. Og at folket stemmer på politikere de mener er best egnet til å styre landet, sier Shaheen Sardar Ali.

Prosessen videre

Nå står utfordringene står i kø for Pakistan, selv om opposisjonen trakk det lengste strået.

- Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om hvordan det vil bli fremover. I hvertfall vil det bli prioritert å tilbakekalle høyesterettsdommerne. Totalt ble 60 av 96 dommerne i høyesterett avsatt. Det tar lang tid å bygge opp en rettsstat/dommerstand. I løpet av kort tid ble alle disse fjernet, forteller Shaheen Sardar Ali.

Flere av dommerne som ble avsatt la særlig vekt på de internasjonale menneskerettighetene, herunder FNs kvinnekonvensjon. Gjennom sin egen forskning viser Ali hvor viktig uavhengige domstoler har vært for å styrke kvinners rettsstilling i senere år.

- Selv om opposisjonen vant valget er ikke alt bra i Pakistan. Nå er de første skrittene tilbakelagt. Da starter den videre prosessen. I dag er ikke noe parti i stand til å danne regjering på egen hånd. Det må bli en koalisjonsregjering.

- De to største partiene er Pakistan Peoples Party (PPP) og Pakistan Muslim League (PML). Begge disse partiene har stort flertall, men ikke hver for seg. Det eksisterer en stor politisk uenighet mellom disse to partiene, så hvordan skal disse få til et samarbeid? undrer Shaheen Sardar Ali.

Forskningens rolle

Ali understreker at forskningsmiljøene spiller en viktig rolle i demokratiske prosesser.

- Forskere må bidra med informasjon om hvilke rettigheter folk har, og informere om de internasjonale menneskerettighetene. Det er en av akademikernes roller, å spre informasjon. På Internett, i aviser og i tidsskrift. Også via radio og TV, slik at de som ikke kan lese/skrive også kan få tilgang til informasjonen, sier Ali.

- Informasjon er grunnlaget for egne meninger. Det som kjennetegner de føydale samfunn og klassesamfunn er at mannen i gata ikke ser deg selv som et autonomt individ. Han kjenner ikke til sine egne rettigheter. Det står i sterk motsetning til demokratiske stater, fortsetter jusprofessoren.

Hun mener dette er en lang og vanskelig prosess.

- Det er en langsom bevegelse som til slutt blir en del av ens egen psykologi. For hver gang det er valg i Pakistan får velgerne sakte men sikkert mer kunnskap. Fordi politikerne må fri til sine velgere, de må be om stemmene. Velgerne har et valg! Det er nå tiden er inne for å bedrive forskningformidling, sier hun.

For Pakistan - og forskningsmiljøet - er det en spennende og utfordrende tid.

- Miljøet må utforske, analysere og dokumentere denne prosessen. Her er det viktig å sammenligne med tidligere valg. Hva er likt, hva er ulikt? Det er jo forskningens oppgave å informere, analysere og opplyse, sier Shaheen Sardar Ali.

Kvinne i politisk posisjon

Shaheen Sardar Ali var første kvinne i regjering fra sin region. Dette dokumenterte Ali ved å skrive en rekke artikler som ble lagt ut på Internett og formidlet via massemedia.

- Det var viktig for meg å dele denne prosessen. På den måten kan folk selv bestemme/avgjøre om det er en fordel å ha en kvinne i en politisk posisjon. Og det setter i gang en refleksjon rundt likheter og ulikheter mellom det å ha flere kvinner i regjeringen, forteller Shaheen Sardar Ali.

Shaheen Sardar Ali hevder at ulike strategier kan brukes for å bedre kvinners rettigheter. Hun mener også at kvotering av kvinner inn i politisk ledelse er en nødvendig strategi.

Som helseminister i en provinsregjering var Ali med på å innføre kvotering av kvinner på mellom 25 prosent og 33 prosent i alle parlamentariske fora. Tidligere hadde Pakistan en kvinnelig statsminister, men samtidig få kvinner i regjeringen.

- Det er en ny trend at kvinnene blir mer utsatt for et liv i offentligheten. Det er forskernes oppgave å følge denne utviklingen. Ta for eksempel den økende kvinneandelen i parlamentet, utgjør den en forskjell? Dette er spørsmål vi trenger å undersøke nærmere, understreker Shaheen Sardar Ali.

Bokutgivelser

Ali har en rekke bokutgivelser bak seg. Den hittil siste i rekken er Human Rights, Plural Legalities and Gendered Realities. Paths are made by Walking, der Ali er redaktør sammen med Anne Hellum, Julie Stewart og Amy Tsanga.

Bokens tema er forholdet mellom menneskerettigheter og rettslig pluralisme, i Pakistan, Sør Afrika og Europa.

I 2001 skrev Shaheen Sardar Ali en bok om etniske minoriteter og urbefolkning i Pakistan i samarbeid med Javaid Rehman, Indigenous Peoples and Ethnic Minorities of Pakistan Constitutional and Legal Perspectives.

Boken gir innsikt i juridiske spørsmål som omfatter urbefolkning og etniske minoriteter i Pakistan.

Ali analyserer lovgivning, administrative retningslinjer og sedvanerett som påvirker etniske minoriteters rettigheter på både nasjonalt og lokalt nivå.

Powered by Labrador CMS