Hvordan få torsken til å overleve fang-og-slipp-fisket?

Fisketuristene slipper ut igjen godt over halvparten av torsken de fanger. Men hvordan går det egentlig med den? 

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om fisketurismen langs Norges langstrakte kyst. Hva og hvor mye fisker fisketuristene? Og hvordan påvirker reguleringer og frivillig fang-og-slipp fangsten?

Fang-og-slipp er vanlig blant sportsfiskere som slipper ut igjen fisken etter at den er fanget. 

Slipper ut over halvparten av torsken

Doktorgradsstipendiat Keno Ferter har blant annet funnet ut at fisketuristene i Nord- og Sør-Norge slipper ut mer enn 60 prosent av torskefangsten på grunn av reguleringer og frivillig fang-og-slipp.

Bare i Nord-Norge tilsvarer dette mer enn én million torsk, og det plasserer Norge på europatoppen når det gjelder aktiviteten fang-og-slipp av torsk. Derfor har Ferter og kollegene også forsket på hvordan torsken som slippes ut igjen faktisk klarer seg.

Høy dødelighet

Tidligere studier viser at torsk som er sluppet ut igjen med store krokskader og blødninger, har høy dødelighet.

– Vi har undersøkt hvordan det går når torsken fiskes og behandles skånsomt og slippes raskt ut igjen, sier Ferter. 

Torsk som ble fisket på grunt vann og ikke hadde store krokskader, overlevde fang-og-slipp når den ble sluppet ut så fort som mulig. Noen av torskene viste atferdsendringer, men de begynte å oppføre seg normalt igjen etter maks 15 timer.

Torsk får dykkersyke

Når torsk fiskes fra dypere vann, får den dykkersyke fordi gassen i svømmeblæren utvider seg. På fagspråket kalles dette barotraume.

Barotraume fører til ulike skader som oppstår når trykket i kroppen blir forskjellig fra trykket rundt. Ferter og kollegaene har gjennomført en barotraume-studie på torsk som ble fisket fra dypt vann ned til 90 meter. Disse var uten store krokskader og blødninger.

All torsk fisket dypere enn 20 meter hadde sprukket svømmeblære, og det var gass i venene til mesteparten av denne torsken.

Høy overlevelse hos torsk fanget i dypet

– 98 prosent av torsken klarte å dykke ned etter utslippet. De resterende to prosentene fløyt i overflaten, og hadde mest sannsynlig ikke overlevd i naturen. Når vi senket fiskene ned på fangstdybde, overlevde alle i 72 timer, som var observasjonsperioden. Det betyr at torsk uten store krokskader og som klarer å dykke til fangstdybden av seg selv etter utslippet, har en høy overlevelse, sier torskeforskeren.

Overlevelsen var også høy hos torsk som ble tvunget ned til fangstdybde. Det viser at såkalte utslippsvekter kan fungere for torsk. Slike vekter blir festet på fisk som er tatt i enkelte fang-og-slipp-fiskerier i USA og Australia. De små loddene løsner og kan bli dratt opp igjen til overflaten når fisken har nådd riktig dyp.

Likevel ikke uproblematisk

Selv om barotraume-studien viser at torsk ser ut til å være en robust art med høy overlevelse, så understreker Keno Ferter at siden torsk fra dypet får dykkersyke, er det ikke helt uproblematisk å fange og slippe ut igjen fisken.

– Vi planlegger nå å forske på stressreaksjoner og langtidseffekter fisken får av å bli fanget fra dypt vann. Vi skal også se om torsken risikerer å bli spist på vei ned etter utslipp, opplyser han.  

Ferter håper avhandlingen hans kan bidra til å øke kunnskapen hos fisketurister og norske fritidsfiskere om hvordan de skal behandle fisk.

– I neste omgang håper vi dette vil resultere i bedre praksis i fritidsfisket etter torsk – mindre stress for fisken og økt overlevelse etter fang-og-slipp, sier han.

Ferter har tatt doktorgraden ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet. 

 

Powered by Labrador CMS