Fettsyre mot høyt blodtrykk

Noen ganger sitter årsaken til høyt blodtrykk i nyrene. Et nytt doktorgradsarbeid har sett på virkningen av fettsyren TTA på høyt blodtrykk som kommer av nyreskader.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Liliana Monica Bivol har funnet at fettsyren TTA har god virkning mot høyt blodtrykk som kommer av nyreskader. Hun disputerte nettopp for doktorgraden med dette arbeidet.'
"Liliana Monica Bivol har funnet at fettsyren TTA har god virkning mot høyt blodtrykk som kommer av nyreskader. Hun disputerte nettopp for doktorgraden med dette arbeidet."

- Jeg har brukt rotter som har fått innsnevret en av nyrearteriene slik at nyren ikke får så mye blod som tidligere, sier Liliana Monica Bivol.

Hun disputerte nylig for doktorgraden med dette arbeidet.

- Disse rottene utvikler høyt blodtrykk som følge av nyreskaden, og vi har vist at fettsyren TTA reduserer blodtrykket betraktelig.

Modifisert fettsyre

TTA (tetradecylthioacetic acid) er en modifisert fettsyre hvor ett av karbonatomene er byttet ut med et svovelatom.

TTA har allerede vist seg å ha flere nyttige egenskaper:

For eksempel reduserer den kolesterol- og fettsyrenivået i blodet, den reduserer overvekt ved å endre på fettforbrenningen i kroppen, og den motvirker diabetes ved å redusere glukosenivået i blodet.

Tilfeldigvis er alle disse faktorene til stede i livsstilssykdommen metabolsk syndrom, som er betegnelsen på en samling tilstander som kan bli framkalt av et stillesittende liv med for mye mat.

- Når TTA hadde så god effekt på disse andre faktorene i metabolsk syndrom, var det naturlig å spørre om det ikke også kunne ha en effekt på den siste faktoren, nemlig høyt blodtrykk, forteller Bivol.

God effekt ved nyreskade

Først testet hun hypotesen på rotter som hadde arvelig høyt blodtrykk, men fikk bare uklare og forbigående resultater.

Da bestemte hun seg for å undersøke rotter hvor det høye blodtrykket ikke var nedarvet, men var utviklet på grunn av nyreskade. Da viste det seg at blodtrykket ble betraktelig redusert ved behandling med TTA.

TTA reduserte aktivitetsnivået i renin-angiotensin-systemet, som er et hormonsystem som øker blodvolumet og blodtrykket ved forskjellige mekanismer.

Tradisjonelle medikamenter mot høyt blodtrykk virker som regel på dette systemet.

- I tillegg finner vi ofte betennelsesreaksjoner i forbindelse med høyt blodtrykk, og disse betennelsesreaksjonene ble også redusert ved behandling med TTA. Så det er flere prosesser som virker her, sier Bivol.

På den måten kan TTA også motvirke ytterligere nyreskader som kan oppstå på grunn av disse betennelsesreaksjonene.

Én pille mot metabolsk syndrom?

Likevel mener Bivol at TTA ikke først og fremst kan beskrives som et blodtrykkssenkende medikament.

Vanlige blodtrykksmedisiner virker umiddelbart, og virkningen varer i omtrent 24 timer før blodtrykket stiger til gammelt nivå.

- TTA, derimot, virker mye langsommere. Det tar vanligvis flere uker, og det senker heller ikke blodtrykket til normalt nivå, selv om det gir en betydelig reduksjon, sier Bivol.

Men hun er uansett spent på hva slags resultater TTA kan gi hos pasienter med høyt blodtrykk.

- Når nyresviktpasienter utvikler høyt blodtrykk, er det mange mekanismer som spiller inn.

Virker ikke på alle

Noen responderer bra på blodtrykksmedisiner, andre ikke. Kanskje kan noen som ikke blir hjulpet av tradisjonelle blodtrykksmedisiner, få effekt av TTA.

- Dessuten ser vi altså at TTA senker både blodtrykk, kroppsvekt, kolesterol og diabetes. Da kan man tenke seg at det vil bli mulig å behandle metabolsk syndrom med bare ett enkelt medikament, påpeker Bivol.

Selv om det er brakt på det rene at TTA senker blodtrykket hos nyresviktpasienter, er mekanismene ennå ikke kjent. Det må mer forskning til for å undersøke hvordan effektene oppstår. Først deretter kan TTA testes i pasientbehandling.

Powered by Labrador CMS