Holbergprisen for første gang

Holbergprisenskal deles ut for første gang i 2004, og nå jakter Ludvig Holbergs minnefond på kandidater til den internasjonale forskningsprisen på 4,5 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prisen deles ut 3. desember, og kandidater må nomineres innen 1. mai.

Holbergprisen har som målsetting å sette et internasjonalt fokus på verdien av vitenskapelig arbeid i de fagområdene som prisen omfatter.

Kvalitetsheving

- Jeg ønsker med denne prisen å øke oppmerksomheten om samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og å bidra til kvalitetsheving og internasjonalisering av forskningen på disse områdene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

- Et sentralt mål for Regjeringens forskningspolitikk er å styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen og fokusere på kvalitet. Jeg håper at Holberg-prisen vil bidra til dette, sier hun.

Ludvig Holbergs minnefond på 200 millioner kroner ble opprettet etter revidert nasjonalbudsjett i fjor. Hvert år skal det deles ut en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi.

På denne måten håper man å skape et større engasjement rundt disse fagområdene - også blant barn og unge.

'Styret for Holbergprisen ledes av Professor Jan Fridthjof Bernt.'
"Styret for Holbergprisen ledes av Professor Jan Fridthjof Bernt."

Skal ha internasjonal betydning

Styret for Holbergprisen ledes av Professor Jan Fridthjof Bernt. Øvrige medlemmer er professorene Tove Bull (UiT), Ola Listhaug (NTNU), Hans Magnus Barstad (UiO) og direktør Jorunn Haakestad ved Vestlandske kunstindustrimuseum.

- Prisen gir oss mulighet til å uttrykke vår anerkjennelse til forskere som ikke bare har vært med på å prege sine fag, men også vår felles forståelse av vårt eget og andre samfunn. Det er viktig at vi får etablert Holbergprisen slik at den får den internasjonale betydningen og den faglige anerkjennelsen som har vært formålet med denne satsingen, sier Bernt.

Han understreker den betydningen prisen kan få når det gjelder å styrke forbindelsen mellom forskning og samfunn.

- Vitenskapens generelt har jo gjerne en litt tilbaketrukket rolle i offentligheten, og vi trenger kanskje særlig tiltak som kan synliggjøre de store og viktige forskningsbidragene innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Disse fagfeltene har kanskje lengst vei til media, og forskningsjournalistikk generelt er jo en vanskelig øvelse, mener Bernt som tror at Holbergprisen kan få mange gode ringvirkninger på flere områder.

Komité av fremragende forskere

Holbergstyret har satt ned en komité bestående av fremragende forskere fra de relevante fagområdene som skal bedømme hvem av de nominerte kandidatene som har hatt eksepsjonell betydning for sitt fagfelt.

Men før komiteen kan starte sitt arbeid må aktuelle kandidater nomineres. Komiteen må også vurdere hvorvidt prisen skal tildeles innenfor ett eller flere fagområder, eller om den skal rullere fra år til år.

- Vi håper at så mange som mulig bidrar til å formidle Holbergprisen til sine nettverk, sier informasjonsansvarlig for Holbergprisen, Bodil Kjelstrup ved Formidlingsavdelingen, Universitetet i Bergen.

- Arbeidet med Holbergprisen administreres av Universitetet i Bergen og sekreteriatet ser fram til et godt samarbeid med de andre institusjonene innen høyere utdanning i Norge, sier Kjelstrup.

Holbergstyret etterlyser kandidater både i nasjonale og internasjonale aviser og forskningsmiljøer/universiteteter. I tillegg til den internasjonale forskningsprisen skal Holbergstyret også finne kandidater til Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere. Denne prisen er på 250 000 kroner.

Skoleprosjekt med aktuelt tema

Bodil Kjelstrup har også ansvar for å koordinere det nasjonale skoleprosjektet som skal foregå i forkant av utdelingen av Holbergprisen.

- I år skal skoleprosjektene fokusere på tema som folkerett, menneskerettigheter, terror og frihet. Det er viktig at temaet åpner opp for ulike faglige perspektiver, samtidig som det er aktuelt og spennende nok til å engasjere elevene.

- Forhåpentligvis vil faglige ansatte ved universitetet se prosjektet som en god mulighet til å gi gymnaselever et innblikk i forskningsprosjekter og fagområder. God formidling fra forskerne selv er kanskje spesielt viktig for å skape engasjement innenfor disse fagområdene, sier Kjelstrup.

I skoleprosjektet er det Bergen Katedralskole - skolen som Holberg selv var elev ved - som er hovedsamarbeidspartneren.

- I år har vi tenkt å invitere seks - åtte videregående skoler rundt om i Norge til å delta i prosjektet, forteller Kjelstrup.

Lenke:

Holbergprisen

Powered by Labrador CMS