Det kinesiske radioteleskopet FAST blir det største i sitt slag når det står klart til bruk høsten 2016. Det er bygget i en naturlig grop i landskapet, en halv kilometer i diameter. Teleskopet skal blant annet lytte etter signaler fra roterende stjerner, pulsarer. Slike signaler kan avsløre gravitasjonsbølger og vise forskerne vei mot den store forente teorien om naturkreftene. (Foto: Sipausa, Xinhua)

Kinesisk radioteleskop skal lete etter gravitasjonsbølger og ET

Antenna blir verdens største, med en diameter på en halv kilometer. Til høsten skrus den på.

Teleskopet er bygget i et synkehull i fjellene i det karakteristiske landskapet sørvest i Kina. Gropa har fått form som en parabol, samme form som satellittskålene vi skrur opp på husveggen for å ta imot TV-signaler.

Skal lytte etter ET

Men denne skåla skal lytte etter livstegn mye lenger ut. Five Hundred Metre Aperture Spherical Telescope (FAST) skal blant annet lete etter ET, utenomjordisk liv, ifølge en fersk nyhetssending fra den kinesiske nyhetskanalen CCTV.

Også Arecibo-antennen i Puerto Rico har vært brukt ET-søk. Arecibo er fortsatt størst, helt fram til FAST snart overtar stafettpinnen.

Nå skranter Arecibo etter mangeårig pengemangel. I Kina står det derimot ikke på penger. Halvannen milliard kroner har anlegget kostet, men så kan det da også brukes til mer enn å tyvlytte på ET.

Video fra kinesiske CCTV fra 2. juli 2016 om FAST

Pulsarer kan avsløre gravitasjonsbølger

Én viktig oppgave blir å kartlegge pulsarer. Dette er små, tettpakkede stjerner som snurrer veldig raskt rundt. For hver omdreining sender de ut en smal stråle som også kan fanges opp som radiobølger.

Denne radiopulsen kommer veldig regelmessig, like regelmessig som en atomklokke. Forskerne er derfor interessert i å måle tiden mellom hver puls.

Hvis de finner ørsmå endringer i denne tiden, kan det bety at gravitasjonsbølger – eller tyngdekraftbølger – fordreier tiden og rommet mellom oss og de fjerne pulsarene, slik Einstein forutså.

Gravitasjonsbølger er veldig interessante for fysikere. De kan vise vei mot den store forente teorien for gravitasjon og de tre andre grunnleggende naturkreftene, elektromagnetisme og to typer krefter som er løs inne i atomkjernene.

Flere ser etter gravitasjonsbølger

Gravitasjonsbølger er også nylig påvist med en helt annen type eksperiment med to laserstråler på jorda.  Radioteleskoper kan utfylle bildet av gravitasjonsbølger og si mer om universet.

Slike observasjoner skal også gjøres i det nye superteleskopet Square Kilometer Array som bygges i Sør-Afrika. Dette teleskopet består av mange mindre antenner over et større område, ikke en stor som i Arecibo og det nye og enda større FAST-teleskopet i Kina.

Kan flytte radioblikket

FAST skiller seg også fra Arecibo i Puerto Rico i måten parabolen samler radiobølgene på. En parabol virker som et hulspeil, et slags brennglass for radiobølger, om du vil.

Brennglasset virker best hvis bølgene kommer rett ovenfra, men astronomene trenger jo å kunne se i forskjellige retninger.

Derfor består hulspeilet i FAST av 4600 paneler som kan vris. Slik kan brennpunktet for hulspeilet flyttes og FAST kan flytte radioblikket opptil 40 grader i forskjellige retninger.

Arecibo hadde ikke et slikt opplegg. Isteden ble mottakerantennen flyttet over det faste hulspeilet. Det ga mindre effekt jo lenger ut på sidene antenna ble flyttet.

Det siste panelet i hulspeilet ble montert 3. juli 2016. I september 2016 skal teleskopet tas i bruk, ifølge en artikkel i The Guardian.

Tittelen verdens største radioteleskop er for øvrig utfordret av russiske RATAN-600 i Kaukasus. Dette radioteleskopet har en diameter på hele 600 meter, men det er ikke en parabolantenne slik som Arecibo og FAST.

Lenker:

Nettstedet til FAST

China puts finishing touches to world’s biggest radio telescope, artikkel i The Guardian 3.7.2016

Powered by Labrador CMS