UFO-bevegelsen

Har jorden fått besøk av skapninger fra andre kloder? Flere enn du tror vil svare ja på spørsmålet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

UFOer finnes. Det er et faktum som er umulig å bestride.

Med ujevne mellomrom dukker det opp bilder, videoopptak og vitneobservasjoner av merkelige ting på himmelvelvingen. Det er heller ikke helt uvanlig at mange øyenvitner ser det samme.

Lar seg forklare

De aller, aller fleste av disse observasjonene lar seg forklare - de er synsbedrag, merkelige skyformasjoner, rutefly eller andre hverdagslige fenomener. Men selv etter at alle disse mulighetene er tatt med i betraktningen, står det alltid noen observasjoner igjen som ikke kan forklares.

Folk har sett noe som er Uidentifisert, er Flyvende og ser ut som Objekter. UFOer.

Hva disse UFOene er, er derimot en annen sak. Her slutter enhver mulighet til å være bastant. Og som i så mange andre spørsmål der man ikke kan være helt sikker, finnes det posisjoner som står steilt mot hverandre mens den store andelen av befolkningen ikke akkurat har saken øverst på dagsorden.

To posisjoner

Blant dem som er mest markante i diskusjonen om UFOer finnes det grovt sett to posisjoner.

På den ene siden står de som mener at UFOene er et fenomen av høyst jordisk karakter. På den andre siden står dem som mener at UFOer kan være (eller helt sikkert er) romskip, farkoster fra en annen planet. Den sistnevnte kategorien mennesker er flere enn man skulle tro, og de er godt organiserte - også i Norge.

Denne artikkelen handler om disse menneskene.

UFO-Norge

UFO-Norge er den eldste og største UFO-organisasjonen her på berget. UFO-Norge ble opprettet allerede i 1973, og teller rundt 800 medlemmer. Disse driver et mangfold av aktiviteter, og organisasjonen har et nettverk av feltobservatører som skal samle informasjon om uidentifiserte flyvende objekter i norske fjorder og fjell. Disse rapportene publiseres kvartalsvis i bladet UFO.

UFO-Norge etterstreber en skeptisk og vitenskapsvennlig tone, og organisasjonen som sådan har ikke noe klart standpunkt om hva de uidentifiserte flyvende objektene er.

Men man skal ikke grave dypt i organisasjonen før man opplever at sentrale medlemmer er temmelig overbevist om at det er farkoster med romfarere i. Medlemsbladet UFO bidrar heller ikke til å underbygge UFO-Norges seriøse image når det bringer artikler om spøkelser og sjøormen i Seljordsvannet.

NETI

For de norske UFO-entusiastene som ikke har lyst til å dyrke denne ambivalensen, finnes NETI, som ble dannet i 1997. Akronymet NETI står for Norwegian organisation for the study of ExtraTerrestrial Intelligence, som oversatt blir til noe sånt som Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens.

Her er det ikke mye å spore av den forsiktigheten man finner i UFO-Norges materiale. Besøker man NETIs nettsider, møter man på åpningssiden utsagnet at “Vårt standpunkt omkring (UFO)-fenomenet er at vår klode virkelig får besøk fra andre verdener.” Og nå som vi har alle bevisene vi trenger, må vi jordboere spre budskapet. Budskapet krysser ofte over i det åndelige, noe som får NETI til å fremstå som en del av New Age-bevegelsen. Så snakker da også organisasjonen om å arbeide for fred internasjonalt og universelt.

Jannicke

I tillegg til disse to medlemsorganisasjonene er det en rekke mennesker som har bidratt til å spre UFO-tankegods i offentligheten. Den mest berømte er selvfølgelig Gry Jannicke Jarlum, som i boken “Du er jeg” fortalte om hvordan hun var blitt bortført av en flyvende farkost. En interessant utvikling i den saken er at det senere har kommet til en trønder som kan fortelle hvordan han ble parret med Jarlum ombord på den nevnte farkosten.

Selv om UFO-entusiaster i utgangspunktet kan virke merkelige på dem som ikke deler deres overbevisning, er det viktig å ha ett moment i mente: I spørsmål om tro er det ofte slik at alder gjør at merkelige forestillinger virker mindre merkelige, slik at det å tro på en jomfrufødsel i Midtøsten for 2 000 år siden er mindre spesielt enn å tro på at en jomfru på Snåsa fødte en baby i fjor. Dette betyr at det ikke er mer rimelig å avskrive UFO-entusiaster som mentalpasienter enn resten av menneskeheten.

Powered by Labrador CMS