Livet ut av tåka

Forskere har laget en tåke i laboratoriet som kan ligne på jordas atmosfære før livet oppstod. Tåka inneholdt store organiske molekyler som kan ha dannet det første livet. Forskerne tror at tåka ligner den vi i dag ser rundt Titan, den største månen til Saturn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar 2005 landet romsonden Huygens på Titan, og gjorde målinger i atmosfæren.

Forskerne har gjort målinger som tyder på at tåka består av organiske stoffer, slike vi også finner i levende celler.

De tror at de organiske stoffene dannes når ultrafiolette stråler fra sola treffer gassen metan.

Metanet blir delvis ødelagt, men nye stoffer oppstår og disse kan koble seg sammen til større organiske molekyler. Disse molekylene blir til små dråper i atmosfæren og lager den tykke oransje tåka.

Også på jorda

Titan er alt for kald til at stoffene kan bli til liv, men et slikt tåkelag kan kanskje forklare hvordan livet oppstod da jordkloden var ung.

I en artikkel i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, beskriver Margaret Tolbert hvordan hun og kollegene hennes ved flere amerikanske universiteter laget den tykke oransje tåka i laboratoriet.

"Ultrafiolette solstråler, metan og karbondioksid danner tåke med organiske molekyler. (Illustrasjon: Bearbeidet fra PNAS)"

De brukte en ultrafiolett lampe og lyste på en gass som forskerne tror ligner atmosfæren på den tidlige jorda.

Før livet oppstod var det ikke oksygen i atmosfæren. Oksygenet blir laget av planter på land og planteplankton i havet. Men atmosfæren inneholdt nitrogen, små mengder metan og trolig karbondioksid.

Tåken som laget liv

Forskerne prøvde seg fram med forskjellige mengder metan, sammen med karbondioksid. De fant ut at en bestemt mengde metan gav mest tåkedannelse. I tåken fant forskerne runde partikler med en diameter på omtrent fem hundretusendels millimeter.

Tåkepartiklene inneholdt organiske stoffer som kan danne aromatiske hydrokarboner. Slike stoffer har forskerne også funnet i atmosfæren til Titan.

Disse organiske stoffene falt ned fra tåka mot den øde jordkloden for flere milliarder år siden. Så gikk tida, og tilfeldige reaksjoner laget det første molekylet som laget en kopi av seg selv: Det første livet.

Tåken og klimaet

"Også jorda kan ha hatt en oransje tåke av organiske stoffer."

Da jorda var ung, lyste sola svakere enn nå, og jorda var kaldere. Jorda trengte drivhuseffekten for å få temperaturen over frysepunktet, slik at liv kunne oppstå.

Hvis partiklene i tåka har en bestemt størrelse, vil de slippe gjennom synlig lys. Dermed blir jorda mer oppvarmet. Metan er også en drivhusgass, og kan ha hjulpet til med oppvarmingen av jordkloden sammen med karbondioksid.

Liv fra himmelrommet eller jordas indre

Noen forskere mener at de organiske stoffene som laget livet kom fra kosmisk støv som traff jordkloden, og delvis også fra sure oppstøt av gass fra jordas indre.

Den dag i dag bobler det fram hete gasser fra sprekker i jordskorpa på bunnen av verdenshavene. Disse gassene inneholder stoffer som kan lage organiske molekyler.

Men Mararet Tolbert og kollegene hennes har vist at den oransje tåka kan lage enda mye mer av disse molekylene. Tåka kunne også spre dem ut over hele kloden. Dermed kunne livet oppstå på mange flere steder, ikke bare nær de undersjøiske vulkanene.

Lenke:

Proceedings of the National Academy of Sciences, nettside

Powered by Labrador CMS