Ny ulveflokk kan bli skutt i Østerdalen

Det er fare for at det blir gitt fellingstillatelse for ulv i den såkalte Koppangflokken i vinter, fordi dyra er utenfor det nylig innskrenkede forvaltningsområdet. Ulveparet i flokken er ett av bare tre norske par som har fått valper i år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er satt til tre helnorske valpekull i året.

Dette er en av årsakene til at Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet så langt i år har avslått søknadene om fellingstillatelse på dyr i Koppangflokken i Østerdalen.

Oppfordrer til ulovlig skyting

Den siste tida har det vært mye oppmerksomhet rundt denne ulveflokken, og representanter fra bøndenes interesseorganisasjoner har nærmest oppfordret til ulovlig skyting av ulvene under elgjakta, fordi forvaltningen ikke vil gi fellingstillatelse (se for eksempel denne saken fra avisa Østlendingen).

Direktoratet for naturforvaltning vektlegger at bestandsmålet på tre årlige ynglinger er satt for å ivareta Norges forpliktelser til å sikre ulvebestandens overlevelse, og at skyting av ulv utenfor forvaltningsområdet må vurderes opp mot bestanden av ulv innenfor forvaltningsområdet.

Selv om ulvene er utenfor forvaltningsområdet bør de altså ikke skytes, fordi det vil medføre at bestandsmålet ikke er oppnådd. Direktoratet vurderer derfor at vilkårene for felling ikke er oppfylt.

- Grunnlag for å vurdere felling

Miljøverndepartementet sier på sin side at fellingssøknadene bør vurderes på nytt i løpet av høsten 2004, etter at nye forskrifter om forvaltning av store rovdyr er vedtatt. Departementet sier at bestandsmålet på tre årlige ynglinger ikke er noen absolutt forutsetning for å vurdere felling.

- Slik bestandssituasjonen er nå, mener departementet det er grunnlag for å vurdere felling i det aktuelle området, skriver departementet i sitt svar på Stor-Elvdal kommunes klage på vedtaket fra direktoratet.

Departementet legger til grunn at det i fremtiden ikke skal være ynglende ulv på Koppangskjølen, og mener det er viktig å bringe situasjonen her i tråd med nytt forvaltningssystem for ynglende ulv så raskt som mulig. Dermed kan det altså bli gitt fellingstillatelse på ulv i Koppangflokken i løpet av høsten eller vinteren.

- Utrydningspolitikk

- Dette er en utrydningspolitikk som Stortinget har satt i verk. De har sagt at vi bare skal ha tre helnorske ulveynglinger i året innenfor den bittelille sonen. Det utgjør jo ikke en levedyktig bestand. Når man bare skal ha tre ynglinger kan det jo fort bli null ynglinger, sier Yngve Kvebæk i Foreningen våre rovdyr.

'Dette er utviklingen av det norske forvaltningsområdet for ulv fra før mai 2000 (det første kartet), til og med de siste endringene som ble gjort i mai 2004 (det siste kartet). Kilde: Foreningen våre rovdyr'
"Dette er utviklingen av det norske forvaltningsområdet for ulv fra før mai 2000 (det første kartet), til og med de siste endringene som ble gjort i mai 2004 (det siste kartet). Kilde: Foreningen våre rovdyr"


 

Ulv i Norge og Sverige hører til en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensa. Mesteparten av ulven oppholder seg i Sverige. I vinter var det totalt mellom 101 og 118 ulver i Skandinavia.

Bare mellom 22 og 26 av disse befant seg kun i Norge. 20 av ulvene holdt til på tvers av riksgrensa, og mellom 59 og 70 ulver holdt til i Sverige.

To familiegrupper og to par

Det ble registrert 11 familiegrupper blant de skandinaviske ulvene i vinter. To av disse oppholdt seg kun i Norge. Tre hadde revir på tvers av riksgrensa, og seks hadde tilhold bare i Sverige.

I tillegg til familiegruppene ble det registrert 11 ulvepar. To av disse hadde tilhold i Norge, to par hadde revir på tvers av riksgrensa, og de sju resterende hadde kun tilhold i Sverige.

Det er altså bare registrert to helnorske familiegrupper, og to helnorske par. Hos tre av disse er det dokumentert yngling i år - deriblant på Koppang.

Høye krav til presisjon

- Det er dokumentert fire storfe drept av ulv i Stor-Elvdal kommune i år, i tillegg til ulveskader på 37 sauer og lam i Rendalen. Dette er bakgrunnen for søknaden om fellingstillatelse på ulv fra Rendalen kommune, sier seniorkonsulent Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning.

- Det er ingen uenighet om at man skal sikre overlevelsen til de fire store rovdyrartene i Norge. Nasjonen Norge sier at man skal ha dem i landet. Det er klart at man ikke skal gå på tvers av dette målet. Dersom man vurderer at uttak av ulv kan sette bestanden i fare, vil det ikke være i tråd med Norges mål å skyte dem, sier Kjørstad.

- Det er klart at jo mer fåtallige bestandene er, jo høyere er kravet til presisjon i de avgjørelsene som tas. Man må ha mye kunnskap for å kunne gjøre forsvarlige forvaltningstiltak på fåtallige arter, sier Kjørstad.

Atndalsflokken skutt i 2001

De sju ulvene i Atndalsflokken som ble skutt fra helikopter i 2001- til høylytte protester både fra innland og utland, holdt til i delvis det samme området som Koppangflokken.

- Å si noe om det vil bli gjort slike uttak flere ganger, blir bare å spekulere. Dersom det bestandsmessige grunnlaget tilsier at man kan skyte ulvene, er det imidlertid lisensjakt som vil være jaktformen, sier Kjørstad.

Miljøverndepartementet mener altså at situasjonen på Koppangkjølen bør vurderes på nytt når ny forskrift om blant annet skadefelling og lisensjakt er vedtatt i løpet av høsten. Ifølge forslaget vil det bli oppnevnt åtte regionale rovviltnemnder som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt innenfor hver region, og høringsfristen er satt til 15. desember.

Lenker:

Østlendingen: -Håper inderlig at det faller ulv i elgjakta
Østlendingen: -Nå må ulven skytes
Østlendingen: Håpløs rovdyrforvaltning
NRK Hedmark og Oppland: -Lovløst
Høgskolen i Hedmark: Foreløpig statusrapport for ulv i Skandinavia vinteren 2003-2004
Økokrims tidsskrift Miljøkrim: Status for ulv i Skandinavia vinteren 2003-2004
Miljøverndepartementet: Høring om ny forvaltningsforskrift om rovvilt
Det skandinaviske ulveprosjektet: Skandulv
Foreningen våre rovdyr: FVR

Powered by Labrador CMS