Muslingkreps er som regel rundt 1 millimeter lange, men lengden varierer fra 0,2 millimeter og opp til 30 millimeter. Denne, en Potamocypris zschokkei er cirka 0,6 millimeter lang. (Foto: A. Hobæk og M. Lindholm, Creative Commons)
Muslingkreps er som regel rundt 1 millimeter lange, men lengden varierer fra 0,2 millimeter og opp til 30 millimeter. Denne, en Potamocypris zschokkei er cirka 0,6 millimeter lang. (Foto: A. Hobæk og M. Lindholm, Creative Commons)

Ukas art: Muslingkreps – små dyr skjult i elvegrusen

De små krepsene i klassen Ostracoda er omsluttet av to skall, noe som gjør dem til forveksling lik muslinger. Derav det norske navnet muslingkreps. De siste årene er det funnet flere nye arter muslingkreps i Norge.

Mange av muslingkrepsene er mindre enn én millimeter store, og lever et liv godt nedgravd i bunnsedimenter i stillestående dammer, eller i hulrommene mellom småstein i elvegrus. Med en så anonym og bortgjemt tilværelse er det kanskje ikke så rart at kunnskapen vår om denne gruppen har vært mangelfull.

De siste årene er det imidlertid gjort et omfattende arbeid for å kartlegge forekomst og utbredelse av muslingkreps her til lands. Dette har resultert i funn av flere nye arter.

Potamocypris zschokkei (bildet over) er et eksempel på en slik nyoppdaget art av muslingkreps.

Arten er kjent fra store deler av Europa, og er antagelig ikke uvanlig hos oss. Men dette vet vi fremdeles lite om. Hanner er bare kjent fra Middelhavsområdet, og dyrene formerer seg ukjønnet hos oss.

På grunn av manglende kunnskap er ikke muslingkrepsene vurdert for en eventuell rødlistestatus.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS