Enzymet som isolerer sædcellen kan hentes fra reketinevann. Når man heller vann over reker som er tint, settes en prosess i gang som frigjør det enzymet forskerne er på jakt etter. (Foto: Microstock)
Enzymet som isolerer sædcellen kan hentes fra reketinevann. Når man heller vann over reker som er tint, settes en prosess i gang som frigjør det enzymet forskerne er på jakt etter. (Foto: Microstock)

Rekeenzym kan gjøre det enklere å dømme voldtektsmenn

Enzymer fra arktiske reker spiser opp DNAet fra offeret etter en voldtekt, og la sædcellenes DNA bli igjen. Dette vil gjøre bevisene mot overgriperen sikrere. 

Prøver som blir tatt etter en voldtekt vil i enkelte tilfeller inneholde store mengder DNA fra fornærmede, blandet med litt DNA fra overgriper.

Og for å få frem DNAet fra sædcellen må man i dag vaske sædcellene ved å skylle dem gjentatte ganger for å fjerne DNA fra offeret. Dette er et arbeid som gjøres for hånd, som er tidkrevende og man kan være uheldig å samtidig vaske bort sædcellen.

Et spesielt enzym fra arktiske reker har vist seg å kunne vaske DNA-spor fra voldtekter så godt at forskere ved Rettsgenetisk senter i Tromsø mener de har funnet en metode som vil forbedre måten laboratorier arbeider på i voldtektssaker.

Spiser offerets DNA

Enkelt forklart spiser rekeenzymet opp DNAet fra fornærmede og lar DNAet fra sædcellen bli igjen.

– En sædcelle er ganske robust siden den skal overleve et ytre miljø, og derfor overlever den også enzymet, forklarer Lars Uhlin-Hansen, daglig leder ved Rettsgenetisk senter.

– Det øker sjansen for å få en ren DNA-profil fra overgriper, som igjen vil styrke den bevismessige vekta av sporet, sier Gunn-Hege Olsen, førsteamanuensis og prosjektleder ved UiT.

Sterke bevis i retten

Hun mener metoden er mer effektiv, sikrere og vil føre til at DNA-beviset står sterkere i retten, og gir dermed dommeren et bedre grunnlag for å ta stilling til beviset.

Metoden må nå kvalitetssikres før den kan tas i bruk, og forskerne håper at prosessen kan automatiseres, noe som vil være en stor fordel for laboratorier som skal analysere mange prøver.

Rettsgenetisk senter ved UiT driver med forskning, men har også nylig fått innvilget akkreditering for blant annet DNA-analyse av sporprøver. 

 

Powered by Labrador CMS