Fra bærtur til surfing

Mer enn hver tredje nordmann ser på friluftsliv som sin viktigste fritidsaktivitet. Ungdom velger stadig mer actionpregede aktiviteter som kiting og downhillsykling fremfor lange skogsturer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Børre Dervo, NINA)

Alf Odden

Alf Odden er førsteamanuensis ved Institutt for Idretts- og Friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark. Hans doktorgradsarbeid har inngått i et prosjekt støttet av Forskningsrådets program «Landskap i endring», som nylig la frem sin sluttrapport. alf.odden@hit.no
 
 

Friluftsliv står svært sterkt i den norske befolkningen. I 2004 deltok hele 95 prosent av den voksne befolkningen i en friluftsaktivitet minst en gang i året.

Nærmere en tredjedel driver med friluftsliv minst to ganger i uka og like mange ser på friluftsliv som sin viktigste fritidsaktivitet. Dette viser Alf Oddens doktorgradsavhandling «Hva skjer med norsk friluftsliv».

– I den andre enden «skalaen» er det bare 15 prosent som driver med friluftsliv mindre enn ti ganger i året, eller som ikke ser på friluftsliv som en viktig fritidsaktivitet, sier Odden.

Nå er også flere eldre kvinner (55–74 år) ivrige friluftsmennesker og folk i spredtbygde områder bruker naturen mer aktivt enn de gjorde i 1970-årene. Disse gruppene bruker nå omtrent like mye tid på friluftsliv som resten av befolkningen.

Større sosiale forskjeller

Personer med lav utdanning og lav inntekt bruker mindre tid på friluftsliv enn akademikere. De har heller ikke blitt mer aktive friluftsmennesker de siste tiårene.

Omfanget av ulike friluftsaktiviteter og andre fritidssysler har økt fra 1980-årene. Samtidig har veksten i fritid bremset opp.

(Foto: Bjørn Kaltenborn)

– Dermed blir det konkurranse mellom de ulike aktivitetene og dette bidrar også til å øke sosiale skiller. På grunn av familienes «tidsklemme» får færre unge en grunnleggende opplæring til friluftsliv.

– Noen familier, og da særlig «akademikerfamilier» prioriterer friluftsliv, mens andre ikke gjør det. Disse har også råd til det spesialutstyret som er nødvendig for de nye aktivitetene, forklarer Odden.

Mer makelig friluftsliv

Ungdom velger i større grad actionpregede aktiviteter fremfor lange turer. (Foto: Edelpix)

Stadig flere bruker fritiden til terrengsykling, frikjøring, bølgesurfing og kiting. Til sammen 15 prosent av befolkningen driver med disse aktivitetene. Dermed er det nå flere som driver med slike aktiviteter enn med jakt.

Færre går på skiturer, mens flere bruker alpinanlegg. Flere bader og går korte fotturer, mens færre går på lange fotturer eller fisketurer. Færre ror og padler, mens flere kjører motorbåt.

– De unges friluftsliv er nok mer makelig enn på 1970-tallet, sier Odden.

 – Endringene i aktivitetsmønsteret er langt mer omfattende for ungdom enn for andre grupper. Ungdomsgruppen er spesielt interessant for den gir oss indikasjoner på hva vi kan vente oss fremover. Nye utviklingstrekk blir som regel først synlige blant de unge, forklarer Odden.

Fra sykkeltur til downhillsykling

Mange av de nye aktivitetene er høyt spesialiserte, både med hensyn til teknikk og utstyr. Stadig flere aktiviteter blir splittet opp i avgrenset og spesialiserte underaktiviteter.

Et eksempel på det siste er utviklingen fra sykkeltur til terrengsykkel og videre til downhillsykling.

Lenke:

Forskningsrådets program Landskap i endring (LANDSKAP)

Powered by Labrador CMS