Overvektig ungdom er interessert i å være i bevegelse, men de trenger informasjon, støtte og hjelp til motivasjon. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

I bedre form med aktivitetsprogram på nett

På 12 uker kom ungdommene i bedre fysisk form og opplevde høyere livskvalitet, i tillegg til at de gikk litt ned i vekt.

Mellom 14 og 17 prosent av norske ungdommer har overvekt eller fedme.

Det nettbaserte aktivitetsprogrammet Young & Active ble utviklet av forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges idrettshøgskole for å hjelpe ungdom med overvekt til å bli mer fysisk aktive og i bedre form.

Etter å ha fulgt 75 åttende- og niendeklassinger i 12 uker med dette programmet, så forskerne en positiv effekt på ungdommenes fysiske form, livskvalitet og kroppsmasseindeks (KMI). Gruppen ble sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke fikk noen spesiell oppfølging.

Jo mer ungdommene brukte programmet, jo bedre effekt hadde de i løpet av perioden.

– Mer bruk hadde også positiv effekt på ungdommenes kroppsbilde, forteller Kirsti Riiser.

22. april disputerte hun over doktorgraden om aktivitetsprogrammet, som hun vært med på å utvikle.

Veiledning hver uke

Ungdommene som deltok opprettet en anonym brukerprofil. Deretter satte de opp mål og aktivitetsplan og kunne registrere all aktivitet og trening gjennom uka. Hver uke fikk de veiledning av Riiser basert på forrige ukes registreringer.

Ungdommene fikk se grafer over hvor mye aktivitet de hadde planlagt og hvor mye de hadde gjennomført. De hadde også tilgang til et forum og en informasjonsside om fysisk aktivitet og trening, som ble jevnlig oppdatert.

Det kan være vanskelig å sile ut kvalitetssikret informasjon om trening og fysisk aktivitet på internett. All veiledning ungdommene fikk underveis, var kvalitetssikret og faglig fundert, ifølge Riiser.

– Å nå fram til ungdom med kvalitetssikret informasjon i vrimmelen av tips og råd på internett er en viktig oppgave. Våre ungdommer fikk tilgang på korrekt informasjon som de enkelt kunne dele med andre.

Ungdommene bør få bestemme selv

Kirsti Riiser har utviklet og forsket på aktivitetsprogrammet Young & Active. (Foto: Sonja Balci)

– Jeg opplevde ungdommene som veldig åpne, ærlige og uredde for å snakke om vekt og helse. De var interessert i å være i bevegelse, men de trengte informasjon, støtte og hjelp til motivasjon, sier Riiser.

– Mange synes det er gøy å være i fysisk aktivitet. Samtidig kan de opplever at voksne er redde for å stille krav og har problemer med å snakke om vekt.

Programmet ble utviklet med utgangspunkt i selvbestemmelsesteori. Ifølge slik teori er det avgjørende at ungdommene får bestemme mye selv og bruke sin egen kompetanse, for at de skal bli motivert til å endre vanene sine. 

Riiser er opptatt av at voksne ikke må komme i veien for ungdoms ønske om å være i aktivitet, og at ungdommene selv bør få være med og bestemme hva slags aktiviteter de skal være med på.

– Vi vet fra tidligere forskning at det du syns er gøy, er det du holder på med lengst. Det er det som gir deg mest. Ungdommene må finne ut hva de selv har lyst til å drive med. Det som er viktig for helsa er ikke hva man gjør, men at man er i bevegelse, slår Riiser fast.

Bedre enn generelle treningsapper

En av ungdommene beskrev i treningsdagboka hvordan motivasjonen ble større fordi fremgangen og opplevelsen av mestring ble tydelig:

«Jeg tror at grunnen til at trening er blitt en vane er at man må holde ut de første treningsøktene, og når man har gjort det en stund merker man at man får bedre kondis og vil prøve nye og mer utfordrende ting, kanskje litt hardere trening eller andre aktiviteter. Det var i hvert fall det som gjorde meg mer motivert. Når man får til ting, er det meste av trening gøy.»

Deltakerne ble oppfordret til å bruke Young & Active daglig. Hver mandag mottok de en tilbakemelding fra Kirsti Riiser. Hvis de glemte å registrere en uke, fikk de en påminnelse på SMS.

– Deltakerne fikk skreddersydde tilbakemeldinger med støtte i teori, og de hadde også møtt meg ansikt til ansikt. Jeg tror dette er viktig, særlig når det er snakk om unge mennesker, sier Riiser.

Å bruke et internettbasert opplegg er fordelaktig på mange måter, mener hun. Ungdommene fikk grafiske fremstillinger av sin egen trening og aktivitet, kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding, og det var enkelt å registrere trening og aktivitet.

Ungdom med overvekt mangler tilbud

Riiser mener ungdom med overvekt bør få bedre hjelp i skolehelsetjenesten. I dag finnes det for lite systematisk dokumentasjon om oppfølging og effekt av tiltak for ungdom med KMI over 25.

– Per i dag er det lite som er satt i system. Tilbudet i de ulike kommunene og bydelene er svært forskjellig. Det kan synes som om tilbudet i stor grad er opp til hver enkelt helsesøster.

– Jeg mener at mer informasjon og bedre faglig funderte opplegg kan gjøre det lettere for skolehelsetjenesten å bidra. Samtidig vil bedre informasjon om tilbud hjelpe ungdommene og foreldrene å oppsøke hjelp, sier Riiser.

Undommene i studien ble rekruttert via skolehelsetjenesten.

Riiser understreker at funnene hennes må bekreftes i en større studie, og så må det gjøres en grundig vurdering av hvorvidt det er økonomisk og praktisk mulig å tilby et slikt tiltak som Young & Active, i skolehelsetjenesten.

– Vi mener at prosjektet hadde en unik mulighet for å ivareta ungdommene som var med. Oppmerksomheten var ikke rettet mot vekt og vektreduksjon. Målet var å styrke ungdommene i sine egne valg om fysisk aktivitet og trening. Vi mener derfor det var etisk forsvarlig å invitere ungdommene til å være med på studien.

– Vi etterlyser likevel en større, etisk diskusjon om alle slike tiltak, fra kartlegging av overvekt til oppfølging av den enkelte, sier Riiser.

Referanser:

Kirsti Riiser: Young & Active: Development and evaluation of an Internet intervention to increase fitness and health-related quality of life in adolescents with overweight and obesity. Doktoravhandling. Norges idrettshøgskole. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS