Den nye studien viser at sjansen for å få testikkelkreft øker om man har begynner å bruke kosttilskudd i ung alder, og om man bruker dem over flere år. (Foto: Microstock)

Muskel-tilskudd kan øke risiko for testikkelkreft

Risikoen stiger drastisk om man veksler mellom flere typer muskelfremmende kosttilskudd, ifølge ny studie. Men norsk ekspert er skeptisk.

En ny studie, utført av forskere fra blant annet Harvard og Yale, viser at menn som bruker muskelfremmende kosttilskudd har høyere risiko for å få testikkelkreft enn andre menn.

Risikoen stiger drastisk dersom man ikke bare bruker ett, men veksler mellom flere forskjellige typer muskelfremmende kosttilskudd.

Dette er kosttilskudd som også er vanlige i Norge, som pulver med kreatin.

– Det er få av risikofaktorene for testikkelkreft som vi kan gjøre noe med. Derfor er funnene våre viktige, sier Russ Hauser, professor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, i en pressemelding.

Markant høyere risiko

De amerikanske forskerne intervjuet nærmere 900 menn fra delstatene Massachusetts og Connecticut. 356 av dem hadde fått testikkelkreft, mens 513 hadde det ikke. Intervjuene viste at nesten 20 prosent av de som hadde hatt testikkelkreft hadde brukt muskelfremmende kosttilskudd.

I intervjuene kartla forskerne også andre faktorer, som røyking, drikkevaner, treningsvaner, alder og familiens sykdomshistorie. Også når de kontrollerte for dette, så forskerne at forekomsten av testikkelkreft var merkbart høyere hos dem som hadde brukt muskelfremmende kosttilskudd.

Tallene tyder på at sjansen for å få testikkelkreft øker ytterligere om man har begynner å bruke kosttilskuddene i ung alder, og om man bruker dem over flere år. Aller mest testikkelkreft fant forskerne likevel blant dem som sa at de hadde brukt flere forskjellige typer muskelfremmende kosttilskudd.

Studien er den første som utforsker muligheten for en sammenheng mellom kosttilskudd og testikkelkreft, skriver forskerne selv i Britisk Journal of Cancer.

Mange tilfeller

Norge og Danmark er de landene i verden hvor størst andel av befolkningen får testikkelkreft. Her er krefttypen nå dobbelt så vanlig som den var for 50 år siden, forteller Torgrim Tandstad. Han er overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital i Trondheim, og leder både Norsk Testikkelkreftgruppe og Nasjonalt handlingsprogram for testikkelkreft.

– Norge og Danmark har i mange år vært på verdenstoppen i forekomst av testikkelkreft. Det er pussig at et land som Sverige, som sosialt og genetisk er så likt Norge, tidligere har hatt halve forekomsten av Norge. Men antallet tilfeller øker nå i de fleste vestlige land og forskjellen mellom andre land og Norge er derfor mindre enn før.

Trolig medfødt

Ingen vet hvorfor kreftformen er så utbredt her til lands, men årsaken ligger trolig flere tiår tilbake i tid.

– Sannsynligvis er det lokal miljøpåvirkning 20–40 år tilbake i tid som er årsaken til den høye forekomsten i Norge, sier han.

Trolig har mange av de som blir syke vært i kontakt med skadelige kjemikalier før de ble født.

Tandstad mener mye av den mest spennende forskningen på feltet er den som prøver å finne ut hva slags miljøpåvirkning det er som kan føre til kreft.

– Siden årsakene til testikkelkreft sannsynligvis skyldes miljøfaktorer som ligger langt tilbake i tid, så vil det viktigste være å identifisere og redusere bruken av kjemikalier som vi tror kan påvirke den normale dannelsen av testikkel i mors liv. Vi har fortsatt ikke funnet ut hvilken miljøpåvirkning det dreier seg om, men vi mistenker særlig ulike kjemikalier som imiterer hormoner, sier Tanstad.

Hormonhermende stoffer er bygget opp nesten akkurat som kroppens egne hormoner, og kan forstyrre hormonbalansen hvis de kommer inn i kroppen. Slike stoffer finnes blant annet i plast, rengjøringsmidler, maling, elektronikk og kosmetikk. Om de slippes ut i naturen kan de også finne veien til maten vi spiser.

Tandstad peker på flere faktorer som tyder på at man har økt risiko for å få testikkelkreft. Man bør være ekstra på vakt dersom man er infertil, har en liten og bløt testikkel, eller om man har en testikkel som ikke faller ned i pungen. Og dersom man har en bror som har fått testikkelkreft, har man statistisk sett 8–10 ganger større risiko enn gjennomsnittet.

Vanskelig forskning

Tandstad mener de nye forskningsresultatene om sammenhengen mellom kosttilskudd og testikkelkreft er interessante, men han tar samtidig forbehold om at slik forskning har mange feilkilder.

– Om det stemmer at det er en sammenheng mellom kosttilskudd og testikkelkreft ville dette være nye opplysninger som absolutt ville vært oppsiktsvekkende. Imidlertid har denne typen studier mange svakheter som gjør resultatene usikre, sier Tandstad.

Han viser blant annet til at statistikken muligens kan inkludere menn som har brukt muskelfremmede kosttilskudd for å bygge seg opp igjen etter å ha fått en kreftdiagnose.

– Pasienter som har fått behandling for testikkelkreft med kjemoterapi blir i dårligere allmenntilstand etter behandling, og intuitivt vil jeg tro at disse vil ha et større forbruk av slike tilskudd enn en normalbefolkningen, sier Tandstad.

Referanse:

N. Li m.fl: Muscle-building supplement use and increased risk of testicular germ cell cancer in men from Connecticut and Massachusetts, British Journal of Cancer 112, 1247-50, 31. mars 2015

J. Oldenburg, G. Lehne og S.D. Fosså: Testikkelkreft, Tidsskrift for Den norske legeforening 128, 457 – 60. 14. februar 2008

Powered by Labrador CMS