(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

En time trening i uken reduserte faren for å bli deprimert

Ny studie bygger opp under velkjente funn om trening og psykisk helse. 

En time trening i uka reduserte faren for å bli deprimert, uansett hvor lett treningen var. Det er konklusjonen i en ny studie som er publisert i tidsskriftet American Journal of Psychiatry.

– Vi har vet at fysisk aktivitet spiller en rolle i å behandle symptomene ved depresjon, men dette er den første gangen vi har klart å kvantifisere det forebyggende potensialet ved fysisk aktivitet har for å redusere fremtidig depresjon, sier Samuel Harvey, førsteamanuensis ved The University of New South Wales i Australia, i en pressemelding.

Han har ledet studien, som bygger på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Den nye studien følger livene til 33 908 voksne over en periode på elleve år.

I tolv prosent av tilfellene hvor en av studiedeltakerne ble deprimerte, kunne dette blitt forhindret dersom de hadde vært fysisk aktiv i en time hver uke, viser studien.

De som ikke trente hadde større risiko for å bli deprimerte

Forskerne sjekket også for andre risikofaktorer, som om deltakerne brukte narkotiske stoffer eller drakk mye alkohol, slet med overvekt eller hadde fysiske plager som kunne føre til depresjon. Forsøkspersonenes økonomi og sosiale status ble også tatt med i regnestykket.

Selv etter alt dette, viser studien at en person som ikke trente i det store og det hele hadde 44 prosent større risiko for å bli deprimert enn noen som var fysisk aktiv i én eller to timer i uka.

– Vi forsøker fortsatt å finne ut hvorfor trening kan ha en slik positiv effekt, men vi tror det er snakk om kombinert effekt fra de fysiske og sosiale fordelene ved fysisk aktivitet, sier Harvey.

Forskerne kan ikke se noen sammenheng mellom å trene og forebygging angstlidelser i den nye studien.

Velkjent at trening er forebyggende

Det at trening kan ha en forebyggende effekt mot depresjon er ikke noe nytt i seg selv. Dette er noe både forskere og klinikere har vært enige om i mange år.

I 2013 skrev forskning.no om en stor, svensk studie, som viste at det å gå turer på 15-20 minutter et par ganger i uka, hadde en stor effekt på den psykiske helsen til deltakerne.

Spesielt de som ikke trener eller beveger seg særlig i det hele tatt, har stor effekt av å svette litt oftere.

Trening virker også når du allerede er deprimert

Det å være fysisk aktiv kan ikke bare forebygge depresjon, det kan også være til hjelp hvis du allerede er deprimert.

En stor gjennomgang av forskningen på fysisk aktivitet og depresjon som forskning.no har omtalt tidligere, viser at det å være fysisk aktiv har en moderat effekt på depresjon. Men det er ingen mirakelkur.

De som lider av depresjon har det vanskeligere for å være fysiske aktive enn andre. Og selv om treningen fungerte bedre enn å ikke få noen behandling i det store og hele, mente forskerne at det fortsatt var mer effektivt å gå til psykolog, psykiater eller å få medikamenter mot depresjonen.

Referanse:

Samuel B. Harvey mfl. «Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study». The American Journal of Psychiatry, 3. oktober 2017. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16111223

Powered by Labrador CMS