Sprekere av zumba og fotball med jobben

Å trene sammen på jobben ga helsearbeidere bedre kondisjon og fettforbrenning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en studie utført blant ansatte ved Nordlandssykehuset.

Svært få av deltakerne hadde tidligere erfaring med zumba eller med fotball som treningsform eller fritidssyssel.

– At det er bra å trene kommer neppe som noen overraskelse på mange, men selve treningseffekten av disse, mer lekebetonte, aktivitetene er kanskje overraskende, sier Svein Barene ved Universitetet i Nordland.

Høyt sykefravær

Ansatte innenfor helsesektoren er dokumentert å ha økt forekomst av muskel- og skjelettplager, samt høyere sykefravær enn andre yrkesgrupper. Dette kan blant annet skyldes høye fysiske arbeidskrav.

Dessuten er det vist at en betydelig andel av ansatte innenfor helsesektoren har dårlig kondisjon, og er overvektige.

Barene mener det derfor er nyttig å undersøke om populære treningsformer som zumba og fotball organisert gjennom arbeidsplassen kan være effektive i forhold til å forbedre kondisjon og helse blant kvinnelige helsearbeidere. 

I overkant av 120 personer, alle ansatt ved Nordlandssykehuset, var i utgangspunktet med på studien.

Disse ble delt inn i tre grupper, en kontrollgruppe, og to som skulle trene to til tre ganger per uke i én time, henholdsvis med zumba og fotball. Denne treningen pågikk i 12 uker, med stadige målinger underveis.

Forbedret kondisjon

Det hadde ingen betydning at de kvinnelige sykehusansatte aldri tidligere hadde spilt fotball.

Pulsen var høy, med en gjennomsnittspuls på 148 slag per minutt, og med 17 prosent av tiden med puls over 90 prosent av individuell maksimalpuls, noe som gjør fotball til en intens og effektiv hjertekretsløpstrening.

Tolv ukers arbeidsplass-fotball resulterte i en forbedring av kondisjonen med fem prosent, en fettmassereduksjon på én kilo, en stigning i plasma osteocalcin, en markør for beincellevekst, på 21 prosent, og en samlet stigning i beinmasse på 35 gram.

Deltakerne som hadde danset zumba fikk også positive effekter etter 12 ukers trening i form av fem prosent forbedring av kondisjon, en 0,6 kg reduksjon i fettmasse, samt ti prosent økning i plasma osteocalcin.

Sammenlignet med fotballtrening var pulsen litt lavere under zumba-trening, med 136 slag per minutt i gjennomsnitt, og åtte prosent av tiden var pulsen over 90 prosent av maksimalpulsen.

Fordel for flere

I studien gikk deltakerne direkte fra jobb til trening, og gruppene var satt sammen slik at det var folk som jobbet sammen som også trente sammen.

– Og det har mange fortsatt med, forteller Barene.

De fleste som gjennomførte hele treningsperioden opplevde etter hvert treningen som lystbetont, som en fin avveksling, og som et sosialt treffsted.

– Det åpnet for at nære kolleger fikk andre ting å snakke om enn arbeidsrelaterte tema, også utenfor arbeidstiden. Dette ble betraktet som fordelaktig både for arbeidstakerne og for arbeidsgiverne, sier Barene.

Referanse:

Barene m.fl: Do soccer and Zumba exercise improve fitness and indicators of health among female hospital employees? A 12-week RCT, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2013 Oct 24, doi: 10.1111/sms.12138.

Studien ble gjort i samarbeid mellom Institutt for idrett ved Universitet i Nordland, Nordlandssykehuset, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) ved Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark, Bodø kommune og Stamina Fitness Bodø.

Powered by Labrador CMS