I dag kjører store lastebiler på diesel.

Store lastebiler kan kjøre billigere om de blir elektriske

Tunge lastebiler som kjører lange strekninger blir i dag sett på som ulønnsomme å elektrifisere. Nå mener svenske forskere likevel at det kan bli billigere med elektrisitet enn diesel.

– Jeg er selv overrasket over resultatene, sier Johannes Karlsson som er forsker ved den tekniske høyskolen Chalmers i Gøteborg.

Hans håp er at flere lastebilprodusenter og transportfirmaer vil våge å satse på store elektriske lastebiler, når det nå viser seg at det faktisk kan bli billigere enn å kjøre på diesel. 

Mellom Helsingborg og Stockholm

Elektrisk framdrift er noe man har trodd at en god stund framover vil bli forbeholdt personbiler og mindre lastebiler som driver lokal distribusjon.

En rådende oppfatning har vært at tunge lastebiler vil behøve batterier som er så store og tar så mye plass, at det ikke vil bli lønnsomt å drive dem framover med elektrisk motor.

Forskerne ved Chalmers har regnet på tunge lastebiler som kjører mellom lasteterminaler i de to svenske byene Helsingborg og Stockholm, en avstand på 550 kilometer. De har også sammenlignet to ulike batteristørrelser, en som lar lastebilene kjøre hele strekningen og en som vil kreve lading midtveis. 

Strekningen fra Helsingborg til Stockholm er 550 kilometer lang og en tung lastebil bruker åtte timer på å kjøre fra terminal til terminal i de to byene. En lading underveis kan finne sted ved en offentlig ladestasjon for lastebiler, lik de som i dag brukes av privatbiler.

– Vår konklusjon er at transportene ser ut til å kunne bli elektrifisert på en kostnadseffektiv måte, sier Karlsson i en pressemelding fra Chalmers. 

Prisen på diesel og elektrisitet

I denne studien ble prisen på diesel satt til 14 kroner. Prisen på elektrisitet ble i to ulike regnestykker satt til henholdsvis 2 kroner og 4,75 kroner per kilowattime.

Forskerne fant at den beste størrelsen på batteriet avgjøres av om du kjører lett last, som pakker eller grønnsaker, eller om du kjører tung last, som drikke eller ved.

 – Med riktig batteristørrelse bør det i mange tilfeller være mulig å elektrifisere de tunge lastebilene, slik at kostnaden blir den samme eller lavere sammenlignet med om lastebilene drives av en dieselmotor, sier Karlsson.

Må ta pauser

Lastebilsjåfører er pålagt å ta hvilepauser når de kjører. Disse pausene egner seg godt til å lade lastebilene, påpeker forskerne.

En vesentlig faktor for om tunge elektriske lastebiler skal bli lønnsomme i forhold til dieseldrevne lastebiler, er prisen på elektrisitet ved offentlige ladestasjoner. Er prisen så lav som 2 kroner per kilowattime, så blir det mer lønnsomt å la lastebilene ha mindre batterier og for eksempel lade en gang på turen mellom Helsingborg og Stockholm.

Mye avhenger også av at det finnes ladestasjoner som kan utnyttes effektivt av mange lastebiler, det vil si med en utnyttelsesfaktor på 20-25 prosent. Da blir det enklere å holde kilowattprisen på lading så lav som 2 kroner.

Referanse:

Johannes Karlsson og Anders Grauers: «Cost-Effective Electrification of L Case Song-Distance Line-Haul Trucks», tidsskriftet Energies, 2023

 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS