Osloborger Henrik Sundt sykler uten hjelm. Det gjør også halvparten av syklistene i Norge. Nå viser ny forskning at sykkelhjelm reduserer risiko for alvorlige hodeskader med 60 prosent. (Foto: Marte Dæhlen, forskning.no)
Osloborger Henrik Sundt sykler uten hjelm. Det gjør også halvparten av syklistene i Norge. Nå viser ny forskning at sykkelhjelm reduserer risiko for alvorlige hodeskader med 60 prosent. (Foto: Marte Dæhlen, forskning.no)

Bør sykkelhjelm være påbudt?

Sykkelhjelm reduserer risiko for hodeskader med 60 prosent, viser ny forskning. Likevel er både forskere og syklister uenige om et påbud.

– Jeg føler meg sjelden utrygg i de gatene jeg sykler. Derfor bruker jeg ikke hjelm, sier Henrik Sundt (46), som bor i et relativt rolig strøk ikke langt unna Oslo sentrum.

– Kanskje fordi jeg generelt sykler i sakte tempo på lite trafikkerte veier, samtidig med at jeg tenker på hvordan jeg oppfører meg som syklist, sier han.

Skal vi tro statistikken, er det flere som tenker som Sundt. Over halvparten av nordmenn som sykler, bruker nemlig ikke hjelm, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

Nå viser en ny studie at hjelmen reduserer risiko for alvorlige hodeskader med 60 prosent. Sagt på en annen måte: Det er over dobbelt så stor risiko for at du blir alvorlig skadet hvis du sykler uten hjelm enn om du sykler med. Hodeskader er blant de mest typiske skadene hos syklister som er drept i trafikkulykker.

I tillegg reduserer hjelmen risikoen for alvorlige hjerneskader og ansiktsskader, og det totale antall døde og hardt skadde syklister ble redusert med 34 prosent.

Best uten biler

Det viser seg at sykkelhjelmen har størst effekt i ulykker som bare involverer syklisten alene.

Alena Høye, forsker ved Transportøkonomisk institutt. (Foto: TØI)
Alena Høye, forsker ved Transportøkonomisk institutt. (Foto: TØI)

For eksempel når du sklir på glatte eller våte veier, bremser akkurat litt for hardt og går på trynet, sykler med pose på styret som vikler seg inn i eikene på hjulet eller når du prøver å unngå å krasje med en lyktestolpe eller søppeldunk.

Dette kaller forskerne eneulykker.

Den nye studien ble nylig publisert i tidsskriftet Accident Analysis and Prevention.

Her har forsker Alena Høye fra Transportøkonomisk institutt gått gjennom 55 studier om sammenhengen mellom bruk av sykkelhjelm og hodeskader som en følge av ulykker, både eneulykker og kollisjoner. 

Unngår trafikkerte veier

Henrik Sundt sykler på steder som er lite trafikkert, som for eksempel på vei til matbutikken i nærheten av der han bor. Han sykler ikke i rushtiden til jobb. Hadde han gjort det, ville han brukt hjelm, sier han.

– I veibanen føler jeg meg mer utsatt. 

– Da må jeg forholde meg til biler som kjører fort, og det kan oppstå uforutsigbare situasjoner. Da er det på sin plass med hjelm, sier han.

Beskytter den barna bedre?

Ifølge en studie fra 2015 syklet 87 prosent av norske barn med hjelm. I 2006 var tallet 63 prosent. Blant voksne har tallet økt fra 32 prosent til 56 prosent.

Den nye studien viser at effekten av sykkelhjelm er lik for både barn og voksne.

– Vi kunne kanskje tenke oss at hjelm har større effekt blant voksne fordi de sykler fortere eller fordi de har høyere fallhøyde, sier hun.

– Men på den andre siden sykler barn mindre i trafikk og vi kunne tenke oss at de har flere eneulykker hvor hjelm har større effekt.

Men resultatene viser altså ingen forskjeller, og sykkelhjelmen er like viktig for voksne som for barn.

Lov om bruk av sykkelhjelm

En rekke land har påbud om bruk av sykkelhjelm, for eksempel Australia, New Zealand og Argentina. I Sverige har de også påbud, men bare for barn.

I Norge derimot finnes det ingen slike påbud. I hvert fall ikke ennå.

Det har vært mye uenighet om hvorvidt hjelmbruk bør være påbudt i Norge. Tidligere forskning viser for eksempel at et påbud om bruk av sykkelhjelm ikke førte til færre ulykker.

– Vi kan selvfølgelig ikke forvente at det å bruke hjelm vil redusere ulykker, sier Høye.

Selv om syklister med hjelm i gjennomsnitt har færre og mindre alvorlige ulykker, er ikke det på grunn av hjelmen i seg selv, men fordi de som bruker den, er generelt mer sikkerhetsbevisste, ifølge Høye. De har for eksempel oftere lys på sykkelen, bruker refleks og sykler langt sjeldnere på fortau, noe som viser seg å være mer risikabelt enn å sykle i veibanen eller på sykkelstier.

– Men med et hjelmpåbud kan vi forvente å redusere hodeskader blant syklister, påpeker forskeren.

Det finnes mange ulike syklister i byen. Ifølge Trygg Trafikk bruker halvparten av alle syklister i Norge hjelm. Til sammenligning bruker bare 0,5 av syklistene hjelm i Nederland. (Foto: Marte Dæhlen / forskning.no)
Det finnes mange ulike syklister i byen. Ifølge Trygg Trafikk bruker halvparten av alle syklister i Norge hjelm. Til sammenligning bruker bare 0,5 av syklistene hjelm i Nederland. (Foto: Marte Dæhlen / forskning.no)

Frykter vi får færre syklister

Både forskere og sykkelentusiaster har deltatt i debatten om påbud med sykkelhjelm. Her er det mange delte meninger og ulike erfaringer som råder. Og det finnes flere argumenter imot:

– Syklister kompenserer gjerne for effekten av hjelm, ved at de føler seg tryggere og sykler fortere. Dermed blir den ulykkesreduserende effekten av påbudet mindre, sier forsker Aslak Fyhri til forskning.no i denne artikkelen. Han jobber også på Transportøkonomisk Institutt (TØI) ved avdeling for sikkerhet og miljø.

Et annet argument er at folk slutter å sykle hvis vi får et påbud.

Ifølge Fyhri er det da gjerne de mest forsiktige syklistene, de som i utgangspunktet har færrest ulykker, som vil la sykkelen stå. Dermed kan et påbud være med på å øke den generelle ulykkesrisikoen fordi det blir en mindre andel forsiktige syklister og en større andel aggressive syklister på veiene.

Syklisten Henrik Sundt tror også et forbud vil gi færre syklister.

– Det er ikke alltid like praktisk eller beleilig å ta med seg hjelmen på tur, så et påbud kan føre til at folk heller lar sykkelen stå, sier han.

– Vi er blitt i overkant proteksjonistiske i dag. Jeg mener det bør være opp til den enkelte å selv vurdere risikoen når de er ute og sykler, ettersom hva slags tur man er på, sier Sundt.

Forskere og syklister frykter at folk lar sykkelen stå dersom vi får et påbud om bruk av hjelm i Norge.  (Foto: Marte Dæhlen / forskning.no)
Forskere og syklister frykter at folk lar sykkelen stå dersom vi får et påbud om bruk av hjelm i Norge.  (Foto: Marte Dæhlen / forskning.no)

Forskningen er ikke entydig

– Hvorvidt et påbud vil påvirke antallet som sykler negativt, er usikkert, påpeker Alena Høye.

– En del studier har vist at antall syklister går ned, men at nedgangen som regel er relativt kortvarig. Den største nedgangen kan for øvrig forventes blant de syklistene som sykler minst fra før, noe som vil føre til at effekten på sykkelomfang totalt og helseeffekten vil være begrenset.

Det er nemlig helt andre ting som påvirker folks valg av sykkel som transportmiddel, ifølge Høye.

– Manglende, dårlig eller utrygg sykkelinfrastruktur står langt høyere på listen. Også dusjmuligheter på arbeidsplassen har vist seg å være viktigere enn hjelmpåbud, sier hun.

Referanse: 

Alena Høye: Bicycle helmets – To wear or not to wear? A meta-analyses of the effects of bicycle helmets on injuries. Accident Analysis & Prevention. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.03.026. Sammendrag. 

Powered by Labrador CMS