Turister føler seg tryggere etter Utøya

Frykten for terrorisme blant turister i Norge er lavere etter 22. juli-angrepene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Turister føler seg tryggere i Norge etter terroranslagene mot Utøya og regjeringskvartalet i 2011. (Foto: www.colourbox.com)
Turister føler seg tryggere i Norge etter terroranslagene mot Utøya og regjeringskvartalet i 2011. (Foto: www.colourbox.com)

Ferierende i Norge var mer bekymret for terrorangrep før angrepene mot Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011 enn etter. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen.

– Norge er blitt betraktet som et trygt reisemål, men i 2012 sank plutselig risikovurderingene for Norge blant både norske og utenlandske turister, sier postdoktor Katharina Wolff ved Institutt for samfunnspsykologi.

At risikovurderingene har holdt seg stabile, men plutselig sank i 2012 var ikke noe forskerne ventet seg.

– Dette er overraskende og stikk i strid med våre hypoteser og tidligere funn, sier professor Svein Larsen, ved samme institutt.

Vanligvis får land som er utsatt for terrorisme en nedgang i turister og turistene føler seg mer utrygge like i etterkant. Det så man blant annet etter terrorangrepene i Madrid i 2004 og i London i 2005.

Hyperaktuell undersøkelse

Wolff og Larsen har samlet inn spørreskjema fra i overkant 6000 norske og utenlandske turister i Norge i 2004, i 2010, rett før og etter terroren i 2011 og i 2012.

Noen av de forskjellige spørsmålene omhandler turistenes trygghetsfølelse i Norge, blant annet spørsmål som angår terror.

– Etter Utøya ble spørsmålene omkring terror  hyperaktuelle. Det er disse vi nå har samlet og publisert, sier Wolff og fortsetter.

– Svarene vi har er unike, fordi de ikke er basert på risikovurderinger målt i etterkant, slik at for eksempel falsk hukommelse spiller inn.

Gamblerens feilslutning

Katharina Wolff. (Foto: UiB)
Katharina Wolff. (Foto: UiB)

Forskerne kan ikke med sikkerhet si hvorfor Norge vurderes som tryggere etter 22. juli. De har spekulert i alt fra troen på økt beredskap til at turister synes synd på nordmenn.

– Vi tror at det først og fremst dreier seg om det psykologiske fenomenet som kalles Gamblerens feilslutning. Dette er en feilslutning som mange gamblere har, når de tror at tilfeldigheter er selvkorrigerende, sier Wolff.

For eksempel tror mange at når man har slått mynt flere ganger på rad, så øker dette sannsynligheten for at man får krone neste gang.

– Mange tenker kanskje at Norge har hatt sin del av terror nå, og at det er mindre sannsynlig for at det skal skje igjen med det første, sier hun.

Wolff og Larsen har allerede satt i gang eksperimenter for å teste om det er Gamblerens feilslutnin som er forklaringen på den synkende terrorfrykten hos turistene i Norge.

Hjemme best

Svein Larsen. (Foto: UiB)
Svein Larsen. (Foto: UiB)

Studien viser også at norske turister tror at terroranslag er enda mindre sannsynlig og er mindre bekymret for å bli rammet av terror på norsk jord enn de utenlandske turistene etter 22. juli-angrepene.

– Noe av dette kan skyldes at man ofte synes det er tryggere hjemme enn i utlandet, uansett hvor man kommer fra, sier Wolff.

Referanse:

Wolff & Larsen: Can terrorism make us feel safer? Risk perceptions and worries before and after the July 22nd attacks, Annals of Tourism Research, 20 November 2013, doi: 10.1016/j.annals.2013.10.003.

Powered by Labrador CMS