Når eldre kommer på sykehjem, har mange dårlige tenner fra de siste årene i eget hjem.

Disse pasientene møtes ofte av usikre tannleger

– Mange i denne gruppen eldre går kun til tannlegen når noe er akutt, forteller forsker Marte-Mari Uhlen-Strand.

En betydelig andel tannhelsepersonell i Norge er usikre i møte med eldre pasienter med hjemmesykepleie.

Det fastslår norske forskere i en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Oral Health.

Samtidig er tannhelsen dårlig hos mange pasienter i denne gruppen. I tillegg blir det raskt flere av dem.

I alt deltok 620 tannhelsepersonell i studien, som baserte seg på en spørreundersøkelse. 87 prosent av dem var kvinner. 466 var tannleger og 244 var tannpleiere.

Etterlyser bedre kommunikasjon

Hovedforskeren bak den nye studien er Marte-Mari Uhlen-Strand ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

Mange har etterlyst økt støtte til tannhelsetjenester.

En gruppe som har rett til gratis tannhelsetjeneste i den offentlige tannhelsetjenesten, er eldre hjemmeboende med kommunale helse- og omsorgstjenester, dersom tjenestene de mottar er å anse som hjemmesykepleie. Det står i Lov om tannhelsetjenesten.

Det er her det oppstår enkelte utfordringer.

For hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten styres av ulike forvaltningsnivåer i det offentlige.

– Kommunikasjonen mellom tjenestene er dermed ikke alltid like enkel, forteller Uhlen-Strand.

Informasjonen når altså ikke alltid dit den skal. Med et økende antall eldre i befolkningen og i tillegg flere eldre med egne tenner, kan det bli et problem.

Tid er en hovedutfordring når tannlegene behandler eldre med hjemmesykepleie, sier seniorforsker Marte-Mari Uhlen-Strand ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

Vi skal bo lenger hjemme

Stadig flere eldre bor hjemme. Det legges også opp til fra Regjeringens side. Det kan gjøre at terskelen blir høyere for å komme seg til tannlegen.

– Vi vet at eldre med hjemmesykepleie har dårligere tannhelse enn resten av befolkningen, sier Uhlen-Strand.

Det betyr at når eldre kommer på sykehjem, er tannhelsen ofte blitt svekket gjennom de siste årene de har bodd hjemme.

Samtidig vet forskere fortsatt ganske lite om pasientgruppen. De har rett til gratis tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten, men det er samtidig mange som ikke bruker det.

– Vi vet ikke helt hvorfor: om de ikke har fått beskjed om det, om de har glemt det eller om de ikke ønsker å bruke den offentlige tannhelsetjenesten selv om de vet om rettighetene.

– Ofte tidkrevende

Tannhelsepersonellets erfaringer med pasientgruppen har ikke forskerne visst så mye om.

Derfor sendte forskerne ut en nasjonal spørreundersøkelse til tannhelsepersonell både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Målet var å finne ut mer om tannpleiere og tannlegers praksis i møte med disse pasientene, hvilke utfordringer de opplever og deres syn på sin egen kunnskap.

– Funnene støtter det vi har trodd: at tannhelsetjenester til eldre med hjemmesykepleie ofte er tidkrevende. Det er også noe som tannleger og tannpleiere oppfatter som utfordrende.

Mange var usikre på sin egen kunnskap om eldre med sammensatte diagnoser og lidelser, fant Uhlen-Strand og kollegene ut.

– De opplever at tid er en hovedutfordring i behandling av disse pasientene.

Noen svarer også at de er frustrert over lite informasjon om pasienten de får inn. De har ikke alltid all informasjonen de har bruk for første gang de behandler pasienten og må bruke tid på å lære pasienten bedre å kjenne.

Tannlegene bruker mest tid på eksisterende fyllinger

Hvorfor er eldre pasienter mer kompliserte?

– For det første har de jo levd et langt liv og hatt tennene lenge, og mange i denne generasjonen har fått mye tannbehandling tidligere i livet.

Ofte har eldre pasienter mange restaureringer som må fikses på. Tidligere i år fortalte NIOM-forsker Frode Staxrud til forskning.no at reparasjon av eksisterende fyllinger er det de norske tannlegene bruker mest tid på.

Og slike reparasjoner blir vanskeligere jo eldre og sykere man blir, forklarer Uhlen-Strand.

– Tenner med kompliserte restaureringer stiller høyere krav til det daglige munnstellet enn tenner uten restaureringer, og reduserte motoriske evner kan gjøre det utfordrende eller umulig å pusse tennene selv.

Det kan dessuten bli vanskeligere å legge seg tilbake i tannlegestolen, pasienten kan ha smerter som gjør det vanskelig, og ikke minst kan pasienter med demens være krevende.

Sykdom og medikamentbruk kan også disponere dem for ulike tannsykdommer.

Mange eldre med dårlig tannhelse

I flere studier og undersøkelser har forskere konkludert med at mange norske eldre har dårlig tannhelse. Flere undersøkelser har også påvist at eldre er hos tannlegen for sjelden.

En undersøkelse ble gjort av blant andre professor Gunhild Vesterhus Strand på Universitetet i Bergen mellom 2015 og 2018. Der fikk 418 bergenske pasienter tilsendt et brev med tilbud om gratis tannhelseundersøkelse i den offentlige tannhelsetjenesten. Ett år senere hadde 18 prosent benyttet seg av tilbudet.

Forskning.no skrev også frem denne rapporten i denne artikkelen fra i fjor: Mange eldre har fortsatt dårlig tannhelse.

Strand presiserer i rapporten at mange av disse pasientene antagelig går til sin private tannlege. Likevel mener hun funnene indikerer «et betydelig underforbruk».

I rapporten blir det foreslått å innføre omreisende tannpleiere for å forebygge tannproblemer hos eldre med hjemmesykepleie.

Vanskelig å komme seg til tannlegen

Nylig skrev forskning.no om at regjeringen utvider tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten. Unge fra 19 til 24 år skal betale mindre.

Forsker Frode Staxrud kommenterte da at det er veldig omdiskutert hvor det er mest riktig å begynne. Altså hos de yngre, som regjeringen nå gjør eller hos eldre.

Han sier at fra 85 år og oppover går det for veldig mange feil vei med tannhelsen. Mange greier ikke å ta hånd om tannhygienen selv, forteller forskeren.

– Bare det å komme seg til tannlegen når du har behov, er et stort problem. Du må ha hjelp fra barna, og det er ikke sikkert at de har fri. Det er forstyrrende faktorer hele veien.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Uhlen-Strand, Marte-Mari., Hovden, Ewa Alicja Szyszko., Schwendicke, Falk., Ansteinsson, Vibeke Elise., Mdala, Ibrahimu og Skudutyte-Rysstad, Rasa. (2023). Dental care for older adults in home health care services ‑ practices, perceived knowledge and challenges among Norwegian dentists and dental hygienists. BMC Oral Health.

Rapport av Gunhild Vesterhus Strand: Tannhelsetilbudet til pasienter med Vedtak om hjemmesykepleie. Sluttrapport 2015-2018. Samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) i Bergen, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Hordaland og Universitetet i Bergen (UiB).

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS