Den siste tiden har pakkeboksene poppet opp mange steder i landet.

Pakkebokser kan gjøre shoppingen mer miljøvennlig

Å få oss til å hente pakkene i pakkebokser framfor å få de levert på døra, kan i beste fall kutte miljøutslippene betydelig, mener forskere.

Under pandemien handlet vi på nett som aldri før.

Etter gjenåpningen ble netthandelen noe redusert, men vanene våre var da endret. 

Nå er dagligvareomsetningen på nett i Norge betydelig høyere enn før pandemien. Dette viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Det har vært en sterk vekst i hjemlevering. Det vil si at pakken blir kjørt rett hjem og levert i postboksen eller på døra. 

Men den siste tiden har pakkeboksene poppet opp mange steder i landet. Dette er en selvbetjent løsning hvor vi kan hente pakker døgnet rundt i en automat. Ved hjelp av en app åpner du luken automatisk. 

Mer enn tidoblet

Forskere ved TØI sett på utviklingen i bruk av pakkeboksene til PostNord siden de startet med dette i 2021. 

Sammenliknet med 2021 ble antall sendinger som PostNord leverte gjennom pakkeautomater mer enn tidoblet i 2022, viser studien. Våren 2023 besto dette pakkeautomatnettverket av nærmere 2.150 automater fordelt på over 940 lokasjoner i Norge.

De fleste automater er plassert ved butikker og borettslag. Målet er at boksene skal være i «tøffelavstand» til kunden når nettverket er utbygd. 

I dag er det særlig bra utbygd i området rundt Oslo. Spesielt i hovedstaden bor en stor andel av befolkningen nær en slik automat. Men også i blant annet Viken og i Rogaland bor mange nå i nærheten av en pakkeboks, skriver TØI i en artikkel. 

Reduserer bilkjøringen

Pakkeautomatene er først og fremst en erstatning for det å få levert varene direkte på døra, som ble mye vanligere under pandemien. 

Forskerne mener at økt bruk av pakkeautomater som alternativ til hjemlevering har et potensial for å redusere trafikken og miljøutslippene.

Hjemlevering er ressurskrevende. Pakkeautomatene har et potensial for en mer effektiv, fleksibel og billigere levering, mener de. 

Nesten alle sendingene blir levert til samme pakkeautomat en gang om dagen.

Opptil 32 prosent reduksjon i utslipp

Særlig når pakkeautomater ligger sentralt, sånn at kunden kan kombinere å hente pakken med andre gjøremål, kan det bli særlig effektivt fra et samfunnsperspektiv, mener de.

Analysene deres viser at dersom pakkeboksen erstatter hjemlevering, og det blir flere slike bokser, kan både drivstofforbruk, CO2-utslipp og lokale utslipp fra distributøren og hjem til kunden reduseres vesentlig. 

De antyder en reduksjon på opp mot 32 prosent.

Samtidig skal pakken hentes av kunden. Hvor miljøvennlig denne hentingen er, avgjør hvor mye reduksjonen i utslippene blir. 

Mange varer blir kastet 

Men å sitte i sofaen å kjøpe varer, er i seg selv ikke så miljøvennlig. Det er større sjanse for at kjolen eller skjorta ikke passer, og du må returnere den.

Å tilby gratis retur er et konkurransefortrinn for butikkene. Derfor er det ofte gratis å returnere varer du ikke vil ha.

Men dette har både en miljømessig og en økonomisk kostnad.

Den høye andelen returer betyr en langt mer kompleks logistikk enn vanlig handel. Det blir mer utslipp fra frakten.

Et annet stort problem er at mange varer ikke blir solgt igjen etter at de er returnert. De blir rett og slett kastet, har svenske forskere funnet ut. 

Det er nemlig ofte mer lønnsomt å kaste varene enn å ta jobben med å åpne opp returen. Dette skrev forskning.no om tidligere i år.

Kilde:

Inger Beate Hovi, m.fl: Pakkeautomater som leveringsløsning. Bruksmønster, erfaringer og effekter av nettverksutvidelser. TØI-rapport 1959/2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS