Til tross for at det har blitt mer oppmerksomhet om bærekraft i Norge de siste årene, ser det ikke ut til å ha preget våre shopping-vaner vesentlig.
Til tross for at det har blitt mer oppmerksomhet om bærekraft i Norge de siste årene, ser det ikke ut til å ha preget våre shopping-vaner vesentlig.

Norge er nok en gang nesten på topp i forbruk i Europa

Vi kjøper mer enn 50 prosent mer klær og sko enn gjennomsnittet i Europa.

For alle varer var forbruket vårt 26 prosent høyere enn for den gjennomsnittlige EU-borger i 2022. 

I våre naboland Sverige, Danmark og Finland handlet folk for rundt 10 prosent mer enn snittet. 

Bare Luxembourg slo Norge i forbruk. Der lå det personlige forbruket hele 38 prosent over snittet i Europa. 

Lavest forbruk per innbygger hadde Albania. Her var det personlige forbruket 40 prosent lavere enn blant de andre europeerne. 

Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kjøper mye mer klær og sko 

Ser vi på enkeltområder i statistikken, skiller vi i Norge oss ganske kraftig fra snittet i Europa på noen områder. 

Vi kjøper langt mer klær og sko. Her ligger forbruket vårt mer enn 50 prosent over EU-snittet. Det samme gjelder for møbler. 

Det er kun alkohol og tobakk, post- og teletjenester, hotell og restaurant vi bruker mindre penger på enn den gjennomsnittlige europeiske forbruker.

Økt etterspørsel etter koronaen

Økningen vi har sett i forbruket de siste årene, kan nok delvis forklares med et etterslep fra pandemien, tror Harald Throne-Holst. Han er forbruksforsker ved forskningsinstituttet SIFO. 

– Det var mange sosiale anledninger som forsvant under koronapandemien, men som kom tilbake for fullt etterpå. Det kan nok ha gjort sitt til at etterspørselen av varer som klær og sko har økt, mener han.

De siste årene har det også vært et voldsomt fall i prisene på en del klær. Noe som også kan være med på å forklare at vi kjøper mer enn vi behøver, mener han.

Bærekraft er vanskelig

Til tross for at det har blitt mer oppmerksomhet om bærekraft i Norge de siste årene, ser det altså ikke ut til å ha preget våre shopping-vaner vesentlig. 

Særlig ikke når det kommer til klær og sko. 

Throne-Holst tror at det delvis skyldes at forbrukerne synes det er veldig vanskelig å orientere seg i dette landskapet som handler om bærekraft.

For hva som er gode og bærekraftige valg når det gjelder klær og sko, er ikke helt opplagt. Dette viser forskning fra SIFO.

Det er lett å gå seg vill i de mange forskjellige merkeordningene, mener forbruksforskeren. 

– For eksempel er informasjonen om at det har gått med 10 eller 50 liter vann til å produsere en T-skjorte, veldig vanskelig å forholde seg til for folk flest. Er dette mye eller lite?

Forbrukerne må ha hjelp

Forbrukerne har behov for hjelp til å navigere i merkejungelen, mener han.

I intervjuer med forskerne sier de at de vil at myndigheter, produsenter og forhandlere må ordne opp i dette. 

De stiller seg i mange tilfeller uforstående til at de selv skal måtte velge mellom produkter som er bærekraftige og de som ikke er det. De ønsker seg mer styring og regulering, viser studien. 

Hva skjer nå?

Throne-Holst tror forbruket kommer til å gå ned i Norge i år. 

Ny forskning fra SIFO viser at nå sliter nesten tre ganger så mange nordmenn økonomisk. 

– Jeg vil tro at folk blir mer forsiktige med pengene sine etter de rentehevingene og den prisøkningen på mat og strøm vi har hatt den siste tiden. Jeg tror derfor ikke at vi vil se en ytterligere økning i forbruket neste år. 

Men at Norge fortsatt vil ligge høyt i i forbruk sammenlignet med andre land, er han ganske sikker på. 

Vi har et høyt prisnivå i Norge, men vi har jo også et høyt lønnsnivå i forhold til gjennomsnittet i Europa, minner forbruksforskeren om.

Høyt prisnivå

Til tross for at vi er blant dem som shopper mest i Europa, var vi også blant dem som betalte dyrest for varene vi kjøpte i 2022. 

Norge var da det femte dyreste landet i Europa, hele 43 prosent dyrere enn gjennomsnittet i Europa, ifølge SSB.

Riking-paradiset Sveits toppet statistikken. I snitt var det 74 prosent dyrere å leve der. 

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS