En ny studie viser at jenter synes det er vondere med regulering enn gutter. Hva kommer det av? (Foto: Frank May / NTB scanpix)

Tannregulering er verre for jentene

Dagens barn og unge opplever generelt mer smerte på grunn av tannregulering enn for 20 år siden.

Det kommer frem i en ny studie der forskere har sett på hvordan barn og unge opplever smerte de første dagene etter at tannregulering var satt på.

I studien deltok to private kjeveortopediske klinikker på Østlandet, med til sammen 181 barn fra syv til 16 år.

Dagen etter at regulering var satt på, rapporterte jenter betydelig høyere smerte enn gutter. Også de fire neste dagene var det en tendens til at jentene opplevde høyere smerteintensitet enn guttene.

Uenighet om kjønnsforskjeller

Personene bak forskningen er tannlege Andreas H. Røste Rabanal og professor Nina J. Wang tilknyttet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

De har gått gjennom flere norske studier som handler om kjønnsforskjeller, smerte og tannregulering hos barn og unge.

– Nå er ikke dette veldig store forskjeller det er snakk om. Det er heller ikke enighet i forskningen om det faktisk finnes kjønnsforskjeller i rapportering av smerte, sier professor Wang.

Forskerne fant nemlig flere studier som viser at det ikke er kjønnsforskjeller i hvordan barn og ungdom opplever smerte når de får festet reguleringen.

Likevel viser en studie fra India at jenter i alderen 14–17 år faktisk opplever betydelig mer smerte enn gutter i samme alder.

Mye smerte med regulering

Norske studier fra 1996 og 2001 viste at mellom 40 og 60 prosent av barn og unge har behov for regulering.

Videre opplever 60–95 prosent av barna som har fått regulering, smerte i forbindelse med feste av regulering.

– I vår studie opplevde hele ni av ti av barna smerte de første dagene etter feste av regulering, forteller Wang.

Var det mindre vondt for 20 år siden?

Et annet interessant funn er at nesten 50 prosent av barna brukte smertestillende tabletter de to første dagene etter at reguleringen var satt på. I en studie fra 1998 i Norge var det bare fem prosent av barna som brukte smertestillende.

Hadde barna høyere smerteterskel den gang?

Wang har en mulig forklaring til dette:

– Dagens barn har generelt bedre tannhelse enn barna i 1998, sier hun.

I Norge i 2015 var 60 prosent av 12-åringene helt uten hull i tennene. De hadde altså ingen erfaring med karies hos tannlegen. For 30 år siden var denne andelen under 20 prosent.

– Så en forklaring kan være at dagens barn har så lite erfaring med smerte i munnhulen, at feste av regulering oppleves som mer smertefull nå enn tidligere, sier professoren.

Smerten kan være lavere

Forskerne mener at resultatene er være representative for barn i Norge i dag.

Barn og foreldre fikk utdelt et spørreskjema. Wang forklarer videre at det kan være mulig at barn som opplevde lite smerte, glemte å fylle ut og returnere skjemaet.

– Vi kan derfor ikke utelukke at den reelle smerten som barn og unge opplever, ligger noe lavere enn det som rapporteres i denne studien, avslutter Wang.

Referanse:

Andreas H. Røste Rabanal og Nina J. Wang. Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fast kjeveortopedisk apparatur. Den Norske Tannlegeforeningens Tidende. 2017; 127: 676-80.

Powered by Labrador CMS