Slutter eldre på grunn av ny teknologi?

Gjør ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi at helsearbeidere over 50 år slutter i jobben før tiden? spør Ann Therese Lotherington i nytt sykefraværsprosjekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Helsearbeidere over 50 år er spesielt utsatt for press i forhold til ny teknologi i helsesektoren.

Behovet for helsearbeidere i Norge gjør at vi ønsker å ha de eldre ansatte i arbeid så lenge som mulig.

Samtidig innfører helsesektoren stadig ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å gjøre arbeidet raskere, lettere og billigere. De ansatte har en krevende oppgave med å sette seg inn i teknologien.

Dette danner utgangspunkt for et nytt forskningsprosjekt, som finansieres gjennom Forskningsrådets sykefraværprogram.

– Vi vil undersøke om helsepersonell som er over 50 år, lar seg skremme av den nye teknologien til å slutte før tiden. Eller har den ingen effekt på hvor lenge de blir i jobben? spør forskningssjef Ann Therese Lotherington ved Norut i Tromsø.

Forskjell på sykepleiere og leger?

Lotherington antar at slitne sykepleiere kan slutte hvis det blir innført ny teknologi de ikke mestrer. 

– Vår hypotese er at IKT kan gjøre at eldre helsepersonell slutter før tiden, sier Lotherington. Hun slår fast at helsesektoren innfører stadig mer ny teknologi, at og det derfor ikke er noen løsning å vente på at yngre generasjoner som er mer vant med IKT, skal overta funksjonene.

En annen foreløpig observasjon er at leger som regel ikke slutter når ny IKT innføres.

– Teknologien virker ikke inn på legenes jobb på samme måte som for sykepleierne. Leger har legesekretærer som kan føre pasientjournaler, motta diktat og skrive e-post, påpeker Lotherington.

På denne bakgrunnen ønsker hun å se på om kjønn og profesjon spiller inn i forhold til IKT og eldre helsearbeidere. 

Vil gjøre helsearbeid sunnere

Et av målene med forskningsprosjektet er å gjøre helsearbeidsplasser mer attraktive for eldre arbeidstakere.

– Vi ønsker å bidra til at eldre helsearbeidere skal finne det akseptabelt å stå lenger i jobbene sine, sier hun.

Forskerne skal gjennomføre spørreundersøkelser blant helsearbeidere, intervjue helsepersonell, ledelse og fagforeninger, observere helsearbeidere på jobben og ha uformelle diskusjoner med disse gruppene.

Resultatene fra prosjektet skal føres tilbake til arbeidsplassene. Forskerne vil avholde workshops om IKT og hva som kan gjøres for å få eldre helsepersonell til å stå lenger i arbeid. Forskningsresultatene vil bli publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Lager dokumentarfilm

Prosjektet omfatter også produksjon av en dokumentarfilm, som blir en del av både forskningsprosessen og bearbeidingen av resultatene. Forskerne skal se på opptakene sammen med sykepleierne og legene, som utgangspunkt for refleksjon.

Filmopptakene skal også danne grunnlag for en egen dokumentarfilm om eldre helsearbeidere og IKT.

– Vi kommer til å filme helsepersonell i deres daglige gjøremål, sier Lotherington. Hun håper filmopptakene senere kan brukes til opplæring av og workshops for helsepersonell.

Mer informasjon:

Nettsidene til Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+.
Prosjektet er et samarbeid mellom forskerne Ann Therese Lotherington, Britt Kramvig og Geir Bye fra Norut, Aud Obstfelder fra Universitetet i Tromsø, Knut B. Knutsen fra konsulentselskapet Opinor, og Susan Halford fra University of Southampton.

Nettsidene til Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet (SYKEFRAVAER)

Powered by Labrador CMS