Middelaldrende med migrene, har doblet risiko for å få Parkinsons sykdom senere i livet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Migrenerammede får oftere Parkinson

Migrene knyttes til økt risiko for å få Parkinsons sykdom senere i livet, viser ny studie. De som har migrene med forvarsel, er mer utsatt enn andre. 

Parkinsons sykdom:

Parkinsons sykdom er et resultat av at hjernen mangler signalstoffet dopamin. I Norge rammer den mellom 100 og 150 pr 100 000 innbyggere. De fleste får diagnosen fra de er omlag 55 år. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 61 år.

Parkinsons sykdom viser seg særlig ved:

  • Skjelving
  • Stive muskler
  • Langsomme og trege bevegelser
  • Problemer med å holde balansen

I tillegg kan depresjon, søvnforstyrrelser, apati og vannlatingsproblemer følge med sykdommen. Årsaken er ukjent. Sykdommen kan ikke helbredes.

Migrene

Omtrent 10 prosent av den norske befolkningen har migrene.

Migrene betegnes som sterk, halvsidig, pulserende hodepine som kommer anfallsvis.

Mange opplever synsforstyrrelser, lysskyhet, kvalme og oppkast under anfall.

Et anfall kan vare fra 12 til 24 timer.

De fleste som får migrene, får det før 50 års alder.

Omtrent dobbelt så mange kvinner som menn får migrene.
 

Mennesker som opplever migreneanfall i midten av livet, kan ha økt sannsynliget for å utvikle Parkinsons sykdom eller andre bevegelsesforstyrrelser senere i livet. 

De som har migrene med aura, kan ha dobbelt så stor risiko som gjennomsnittet for å utvikle Parkinsons, ifølge studien som er publisert i nettutgaven av Neurology.

Dobbelt så stor risiko

I studien ble over 5600 personer på Island i alderen 33 til 65 år fulgt i 25 år. Ved starten hadde 238 migrene uten aura og 430 hadde migrene med aura. Aura er et forvarsel om et migreneanfall.

Senere vurderte etterforskerne om deltakerne hadde noen symptomer på Parkinsons eller hadde blitt diagnostisert med Parkinsons. 

Personer som hadde migrene med aura, var mer enn dobbelt så utsatt for å bli diagnostisert med Parkinsons enn folk uten hodepine, avdekket studien.  Totalt 2,4 prosent av personene med migrene med aura hadde sykdommen, sammenlignet med 1,1 prosent av dem uten hodepine. 

Men selv om migrene er assosiert med økt risiko for Parkinsons, er risikoen fortsatt ganske lav, presiserer studiens førsteforfatter Ann I. Scher, PhD ved University i Bethesda, Maryland. Studien er utført i samarbeid med islandske forskere. 

En av fem hadde symptomer

Samlet hadde 19,7 prosent av personene med migrene inkludert aura, minst fire av seks symptomer på Parkinsons.

Kvinner med migrene med aura hadde også økt sannsynlighet for å ha en familiehistorie med Parkinsons sykdom.

Personene ble også testet for om de hadde restless legs. En dysfunksjon i hjernens budbringer-stoff dopamin er felles for både Parkinsons og restless legs, og har vært lansert som en teori om mulig årsak til migrene i mange år.

Scher mener mer forskning bør fokusere på å utforske denne mulige koblingen gjennom genetiske og langvarige studier. – Migrene er tross alt den vanligste hjerneforstyrrelsen hos både menn og kvinner, sier hun.

I andre studier har migrene vært knyttet til hjernens blodårer og hjertesykdom. Denne nye studien om mulig sammenheng med Parkinsons, er enda en grunn til at forskning er nødvendig for å forstå, forebygge og behandle migrene, mener forskeren.

Kilde: 

Ann I. Scher m. fl.: Midlife migraine and late-life parkinsonism. Neurology, 17. september 2014. doi: 10.1212/WNL.0000000000000840

 

Powered by Labrador CMS