Mer super-resistent tuberkulose

Super-resistente varianter av tuberkulose-bakterien påvist i internasjonal studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sør-Afrika er blant landene med høye forekomst av ekstremt mostandsdyktig XDR-tuberkulose. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Tuberkulose var lenge nesten utryddet i Norge og ser nå ut til å være på tilbakegang globalt. Men multiresistente bakterier blir stadig tøffere.

Multiresistent tuberkulose innebærer at bakteriene har blitt immune mot standardbehandlingen mot sykdommen.

Det anslås at fem prosent av de nesten ni millioner tuberkulosesyke verden over har denne tilstanden.

Multiresistens innebærer ikke at sykdommen ikke kan behandles, men at man må bruke mer kostbare legemidler med lengre behandlingstid og flere mulige bivirkninger.

Internasjonal

Bruken av disse såkalte annenlinjemedikamentene kan på sin side bidra til bakterier som er enda vanskeligere å behandle.

En ny, internasjonal undersøkelse basert på nærmere 1300 pasienter med multiresistent tuberkulose viser at 6,7 prosent av disse hadde en enda mer komplisert tilstand.

På engelsk kalles dette extensively drug-resistant tuberculosis, forkortet XDR tuberculosis.

Denne er enda vanskeligere å behandle enn ordinær multiresistens.

Det var etter et utbrudd av XDR-tuberkulose i Sør-Afrika i 2006 at trusselen ble satt på dagsorden internasjonalt.

Åtte land

- Det er rapportert om XDR-tuberkulose fra 77 land, men nøyaktig forekomst er ikke kjent, skriver forskerne bak den nye studien.

Undersøkelsen er basert på data om nærmere 1300 pasienter fra Estland, Latvia, Peru, Filippinene, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og Thailand.

Resultatene gir noe høyere tall om forekomsten av XDR-tuberkulose enn tidligere anslag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Forskerne peker selv på at det mangler data fra Kina og India. Tall fra disse landene, som har verdens høyeste antall tuberkuloserammede, vil foreligge seinere.

Bygger resistens

- Multiresistent tuberkulose er et stort problem, sier professor Gunnar Aksel Bjune ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Bjune arbeider ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet.

Behandlingen av multiresistent tuberkulose kan være 10 til 100 ganger dyrere, i tillegg til å være mer langvarig og innebære fare for flere bivirkninger.

- Dette er ikke minst økonomisk sett et kjempeproblem for landene som har mye tuberkulose, sier Bjune.

Kan forebygges

Han understreker at både vanlig multiresistent tuberkulose og de enda mer hardføre bakterievariantene er mulig å forebygge.

Ifølge professoren skyldes mye av den negative utviklingen at pasienter med tuberkulose smitter hverandre. Siden man må møte opp fysisk på et legekontor for å få medisinen, vil mange pasienter sitte på de samme venteværelsene.

- Satt litt på spissen kan vi si at 80 prosent av multiresistent tuberkulose skyldes overfylte venterom, sier Bjune.

Han sier at man i Norge og noen andre land har en annen strategi og behandler pasienter individuelt. Bjune legger til at faren for å få multiresistent tuberkulose i Norge er svært liten.

Sosiale faktorer

Selve tallene fra den nye studien, som ble presentert i tidsskriftet Lancet i forrige uke, oppfatter ikke Bjune som oppsiktsvekkende. De bekrefter langt på vei tidligere antagelser.

Resultatene er kommet fram som en del av studien PETTS.

Den viser at kjente sosiale faktorer som arbeidsledighet, alkoholmisbruk og det å sitte i fengsel er risikofaktorer.

Studien gir bedre grunnlag for å utforme strategier for å møte problemet med multiresistens.

Nesten alle av pasientene med multiresistens hadde hatt tuberkulose tidligere. Et flertall hadde hatt to eller flere sykdomsperioder tidligere.

Referanse:

Tracy Dalton et al.: ”Prevalence of and risk factors for resistance to second-line drugs in people with multidrug-resistant tuberculosis in eight countries: a prospective cohort study,” The Lancet, 30. august 2012.

Artikkelen er endret 4.9.2012 klokka 10.05.

Powered by Labrador CMS