Vitamin D-tilskudd og tran kan redusere risikoen for å få sykdommer som psoriasis, ifølge en ny studie.
Vitamin D-tilskudd og tran kan redusere risikoen for å få sykdommer som psoriasis, ifølge en ny studie.

Vitamin D kan forebygge autoimmune sykdommer

Eldre personer som tok daglige tilskudd av vitamin D, hadde lavere forekomst av autoimmune sykdommer etter fem år. Det viser en ny studie.

Tidligere observasjonsstudier har antydet at folk med mangel på D-vitamin har økt risiko for ulike sykdommer. Men slike studier, hvor forskerne ikke gjør egne eksperimenter, men henter informasjon fra for eksempel spørreundersøkelser, kan ikke si noe om årsakssammenheng.

Nå har forskere ved Harvard Medical School publisert resultater fra en studie der de har fulgt 25.000 amerikanere over flere år.

Forskningen viser at daglig tilskudd av vitamin D kan beskytte eldre personer noe mot å utvikle autoimmune sykdommer.

Dette er sykdommer som revmatisk artritt, psoriasis, stoffskiftesykdommer og polymyalgisk revmatisme, som gir muskelsmerter og stivhet i skuldre og hofter.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet BMJ.

Noe redusert risiko

De som var med på studien var tilfeldig delt inn i fire grupper, hvor alle fikk beskjed om å ta to piller daglig. En av pillene inneholdt D-vitamin, en annen fiskefett, mens resten var placebo, altså narrepiller uten virkemidler.

De fire deltagergruppene spiste enten to former for D-vitamin, to placebopiller eller en miks.

Deltakerne ble fulgt opp i drøyt fem år, da forskerne sjekket hvor mange som hadde fått en autoimmun sykdom.

De som fikk vitamin D-tilskudd i fem år, med eller uten omega 3-fettsyrer, hadde fått 22 prosent redusert forekomst av autoimmune sykdommer.

– I hver av gruppene på ca 13.000 deltakere var det ca 1 prosent som utviklet en av de autoimmune sykdommene. Men det var en noe lavere insidens i vitamin D- gruppen sammenlignet med ikke-vitamin D, hvor ca 0,8 prosent fikk sykdom.

Det skriver seniorforsker Lars Christian Stene i Folkehelseinstituttet i en e-post til forskning.no. Han jobber ved avdeling for kroniske sykdommer.

Det er et problem at endepunktet er en samling av ulike sykdommer, hvorav flere har noe uklare og varierende symptomer som kan komplisere diagnosesetting, mener han.

Gråsoner

Det finnes sannsynligvis over 80 autoimmune sykdommer.

– Mange er i en gråsone, og det er ikke veldig lette å definere hva en autoimmun sykdom er. Noen er forbigående og mange må man leve med livet ut, forklarer Stene.

Forekomsten av autoimmune sykdommer totalt er derfor vanskelig å estimere. Men revmatoid artritt og autoimmun tyroideasykdom (stoffskiftesykdom) er to av de mer vanlige sykdommene. De er også noe mer vanlige hos kvinner enn hos menn, ifølge Stene.

Andre autoimmune, livsvarige sykdommer som anses relativt vanlig inkluderer multippel sklerose (MS), type 1 diabetes og lupus, og disse ble rapportert i 1, 3 og 0 av de nesten 26.000 deltakerne i løpet av studien.

– Dermed kunne ikke studien si noe om eventuelle effekter på disse tilstandene. Strengt tatt var det ingen enkeltsykdom hvor sykdommen kunne vise en klar og statistisk signifikant effekt.

Uklar effekt av fiskefett

Studien viser at de som tok både D-vitamintilskudd og tran, reduserte risikoen for autoimmune sykdommer med hele 30 prosent i forhold til placebogruppen etter to år.

Når det gjelder omega-3 fettsyrer var resultatene mindre klare. Dosen som ble gitt i studien tilsvarer omtrent innholdet av fettsyrene EPA og DHA i en stor teskje med tran (5 milliliter).

Det er ikke gitt formelle anbefalinger om mengde inntak av marine omega-3 fettsyrer i Norge.

Den nye, amerikanske studien er ledet av Karen Costenbader, som er professor i medisin ved Harvard Medical School.

Halvparten fikk placebo

Hele 25.870 amerikanske kvinner og menn over 55 år deltok i den såkalte VITAL-studien.

Snittalderen var 67 år, og drøyt halvparten var kvinner.

Studien testet to typer kosttilskudd samtidig – vitamin D og marine omega-3 fettsyrer, slik at deltakerne fikk 2 «piller» de skulle ta hver dag – en med enten vitamin D eller placebo og en med enten omega-3 fettsyrer eller placebo. Dermed fikk noen to placebo, noen bare vitamin D, noen bare fettsyrer og noen både vitamin D og fettsyrer, med ca ¼ av deltakere i hver gruppe. Dermed kunne man sammenligne ca 13.000 personer i hver gruppe, men om man ville se på hvert enkelt tilskudd separat var det drøyt 6.000 personer i hver gruppe.

Etter drøyt fem år sjekket forskerne hvor mange som hadde fått ulike autoimmune sykdommer bekreftet i medisinske journaler.

I alle gruppene som fikk enten D-vitamin, tran eller begge deler, var det mindre forekomst av autoimmune sykdommer etter fem år, enn i kontrollgruppene.

Studien var randomisert (deltakerne var tilfeldig trukket ut), dobbeltblindet (verken forskerne eller deltakerne visste hvem som fikk virkestoff) og placebokontrollert.

Bør vi endre anbefalingene om inntak av vitamin D?

Anbefalingene i Norge er et inntak av vitamin D på 10 mikrogram daglig (400 IU) til voksne. Tilskuddet gitt i VITAL-studien er altså 5 ganger høyere enn anbefalt inntak i Norge.

Mange forskere innen vitamin D og helse mener at man bør ha høyere inntak for optimal helse.

– Bør vi endre anbefalingene etter denne studien?

– Selv om studien er godt designet på mange måter, så er det problematisk å tolke resultatene, siden endepunktet er en samling av ulike tilstander og flere av diagnosene virker noe uklare, fordi det er et relativt stort antall med «sannsynlig autoimmun sykdom», svarer Stene i FHI.

Dette er noe denne VITAL-studien har til felles med flere andre randomiserte, blindede placebokontrollerte studier, ifølge seniorforskeren.

– De har i de fleste tilfeller ikke klart å vise noen klar forebyggende effekt på de fleste folkesykdommene hvor det er testet ut.

Økt inntak vil også medføre ulemper, ifølge Stene.

– Et inntak på 50 mikrogram vitamin D per dag i hele befolkningen ville medføre en del ulemper. Derfor mener jeg at studien alene ikke gir grunnlag for å endre anbefalingene, sier han.

Hvis du tar for mye vitamin D kan blant annet blodet ditt ta opp for mye kalsium. Du kan også føle deg trøtt eller kvalm og i verste fall kan du få nyresvikt eller forstyrrelser i hjerterytmen. For mye vitamin D har også blitt koblet til det å dø for tidlig.

Kreft og hjertesykdom

Studien er nå inne i sitt syvende år, og de amerikanske forskerne vil følge med videre på hva som skjer med deltakerne.

Costenbader har tidligere fulgt de samme deltakerne for å undersøke om D-vitamintilskudd og tran kunne redusere risikoen for å utvikle kreft, hjertesykdom eller hjerneslag.

Denne studien fant ingen beskyttende effekt av D-vitamin mot disse sykdommene.

Denne forrige studien ble publisert i 2019 i tidsskriftet American College of Cardiology.

Referanse:

J. Hahn mf: Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. BMJ, 26. januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS